Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
00:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (ετήσια) (Sep) 1,9%   -0,4%  
00:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (μηνιαία) (Sep) -0,4%   2,5%  
01:00   JPY Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια)   -1,1%   2,9%
04:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή Ιταλίας (ετήσια) (Sep) 1,3%   -0,8%  
04:00   EUR Ιταλική Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Sep) -0,2% -0,5% 1,7%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 12-μηνιαίου BOT 0,630%   0,949%  
06:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
07:00   INR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Oct) 3,31% 3,67% 3,70%
07:00   INR Συνολική Βιομηχανική Παραγωγή (Sep) 5,10%   5,20%  
07:00   INR Βιομηχανική Παραγωγή Ινδίας (ετήσια) (Sep) 4,5% 4,3% 4,7%
07:00   INR Κατασκευαστική Παραγωγή Ινδίας (μηνιαία) (Sep) 4,6%   5,1%
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,578%   -0,626%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,686%   -0,735%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,655%   -0,667%  
14:30   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Mary Daly           
16:00   KRW Τιμή Εξαγωγής (ετήσια) (Oct) 1,3%   1,3%
16:00   KRW Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ετήσια) (Oct) 10,7%   9,6%
16:45   NZD FPI (μηνιαία) (Oct) -0,6%   -0,1%  
19:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nab (Oct) 4   6  
19:30   AUD Έρευνα Επιχειρήσεων NAB (Oct) 12   15  
22:00   KRW Προσφορά Χρήματος Μ2 Νότιας Κορέας (Sep) 6,20%   6,40%
22:35   JPY Δημοπρασία 30-ετούς JGB 0,870%   0,900%  
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,2% 0,2%  
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,5% 2,5% 2,5%  
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Oct) 2,4% 2,4% 2,4%  
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
02:00   NOK ΑΕΠ Νορβηγίας (τριμηνιαία) (Q3) 0,6% 0,6% 0,4%
02:00   NOK Ηπειρωτικό ΑΕΠ (σε τριμηνιαία βάση) (τριμηνιαία) (Q3) 0,3% 0,6% 0,7%
02:45   EUR Γαλλική Μη Αγροτική Μισθοδοσία (τριμηνιαία) (Q3)   0,2% 0,3% 0,0%  
03:00   EUR Ομιλία του Praet της ΕΚΤ           
03:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,1% -0,2%  
03:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Oct) 2,3%   2,6%  
03:45   CNY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος Κίνας (ετήσια) (Oct) 8,0% 8,4% 8,3%  
03:45   CNY Νέα Δάνεια Κίνας (Oct) 697,0B 874,0B 1.380,0B  
03:45   CNY Αύξηση Εκκρεμών Δανείων Κίνας (ετήσια) (Oct) 13,1% 13,3% 13,2%  
03:45   EUR Ομιλία της Lautenschlaeger της ΕΚΤ           
04:30   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (Sep) 3,2% 3,1% 3,1%  
04:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Sep) 3,0% 3,0% 2,8%
04:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Oct) 20,2K 4,3K 23,2K
04:30   GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (μηνιαία) 23,0K 25,0K -5,0K  
04:30   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Sep) 4,1% 4,0% 4,0%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras -0,323%   -0,292%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras -0,419%   -0,434%  
05:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Nov) 58,2 65,0 70,1  
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Nov) -24,1 -24,2 -24,7  
Αβέβαιος   EUR Συνεδριάσεις του Eurogroup        
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη ZEW -22,0 -17,3 -19,4  
05:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz -0,580%   -0,560%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 3-ετούς BTP 1,98%   2,51%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 7-ετούς BTP 3,12%   3,28%  
06:00   USD Αισιοδοξία Μικρών Επιχείρησεων NFIB (Oct) 107,4 108,0 107,9  
06:00   BRL Τιμής Λιανικής Βραζιλίας (μηνιαία) (Sep) -1,3% -0,2% 2,0%
06:00   BRL Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Sep) 0,1% 1,6% 4,0%
06:20   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
08:55   USD Redbook (μηνιαία) 0,2%   0,1%  
08:55   USD Redbook (ετήσια) 6,1%   6,1%  
10:00   USD Ομιλία μέλους FOMC Brainard           
10:00   USD Ομιλία μέλους FOMC Kashkari           
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 2,340%   2,320%  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 2,200%   2,200%  
11:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 2,465%   2,450%  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 8 εβδομάδων 2,285%   2,240%  
14:00   USD Μηνιαία Δήλωση Προϋπολογισμού (Oct) -100,0B -100,0B 119,0B  
14:00   USD Έρευνα σχετικά με τους πιστωτικούς όρους (Loan Officer Survey)        
14:20   USD Ομιλία μέλους FOMC Harker           
17:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Mary Daly           
18:00   KRW Ποσοστό Ανεργίας Νότιας Κορέας (Oct) 3,9%   4,0%  
18:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Nov) 2,8%   1,0%  
18:50   JPY ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   -1,2% -1,0% 3,0%  
18:50   JPY ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,3% -0,3% 0,8%
18:50   JPY Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,2% 0,6% 3,1%  
18:50   JPY Εξωτερική Ζήτηση ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,1% -0,1% -0,1%  
18:50   JPY Δείκτης Τιμών ΑΕΠ (ετήσια)   -0,3% -0,1% 0,1%  
18:50   JPY Ιδιωτική κατανάλωση ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,1% -0,2% 0,7%  
19:30   AUD Δείκτης Μισθών (ετήσια) (Q3) 2,3% 2,3% 2,1%
19:30   AUD Δείκτης Τιμών Ημερομισθίου (τριμηνιαία) (Q3) 0,6% 0,6% 0,5%
21:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Oct) 5,7% 5,5% 5,4%  
21:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Oct) 5,9% 5,8% 5,8%  
21:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Oct) 8,6% 9,2% 9,2%  
21:00   CNY Κινεζικό Ποσοστό Ανεργίας 4,9%   4,9%  
23:30   JPY Παραγωγικότητα (μηνιαία) (Sep) -1,5%   2,4%
23:30   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Sep) -0,4% -1,1% -1,1%  
23:30   JPY Δείκτης Δραστηριότητας Τριτογενούς Παραγωγής (μηνιαία) -1,1% -0,4% 0,4%
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
01:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) -1,49%   -0,21%  
01:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 18,44%   16,65%  
01:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 5,28% 5,00% 5,13%  
01:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 4,49%   4,22%  
02:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,2% -0,3% 0,5%  
02:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   1,1% 1,3% 2,3%  
02:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
02:45   EUR Γαλλικός ΔΤΚ (ετήσια) 2,2% 2,2% 2,2%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια) (Oct) 2,5% 2,5% 2,5%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Oct) 0,9% 0,9% 0,2%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Oct) 2,3% 2,3% 2,3%  
03:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Oct) 2,3% 2,3% 2,3%  
03:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Oct) 0,7% 0,7% 0,6%
04:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΔΟΕ        
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,9% 1,9% 1,9%  
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,2% 0,1%  
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 2,4% 2,4% 2,4%  
04:30   GBP Βασικός RPI (μηνιαία) (Oct) 0,1%   0,9%  
04:30   GBP Βασικός RPI (ετήσια) (Oct) 3,2%   3,3%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,4% 2,5% 2,4%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% 0,1%  
04:30   GBP CPIH (ετήσια) 2,3% 2,3% 2,2%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) 3,5% 3,3% 3,1%
04:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,8% 0,6% 1,4%
04:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 10,0% 9,6% 10,5%
04:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,2% 0,4%  
04:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 3,3% 3,1% 3,1%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Oct) 3,3% 3,4% 3,3%  
04:30   GBP RPI (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% 0,9%  
04:30   IDR Πωλήσεις Αυτοκινήτων Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 12,30%   6,20%  
05:00   EUR Αλλαγή Εργασίας (τριμηνιαία) (Q3)   0,2% 0,3% 0,4%  
05:00   EUR Μεταβολή Απασχόλησης (ετήσια) (Q3)   1,3% 1,4% 1,5%  
Αβέβαιος   EUR Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών ΕΕ        
05:00   EUR ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   1,7% 1,7% 1,7%  
05:00   EUR ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,2% 0,2% 0,2%  
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Sep) -0,3% -0,4% 1,0%  
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Sep) 0,9% 0,3% 0,9%  
05:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού τριακονταετούς Ομολόγου 1,040%   1,040%  
06:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Sep) 0,7% 2,2% 2,5%  
07:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 5,17%   5,15%  
07:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) -3,2%   -4,0%  
07:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 220,8   213,6  
07:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 316,7   316,2  
07:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 824,7   861,8  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,2% 0,1%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,1% 2,2% 2,2%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης CPI (Oct) 258,94   258,44  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,5% 2,5% 2,3%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,3% 0,1%  
08:30   USD Δείκτης CPI, n.s.a. (Oct) 252,89 252,80 252,44  
08:30   USD Πραγματικά Κέρδη (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% -0,1%
09:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας -0,628B   -0,930B  
10:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Quarles           
11:00   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κλήβελαντ (μηνιαία) (Oct) 0,2%   0,2%  
16:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API 8,790M   7,830M  
17:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Mary Daly           
18:00   USD Ομιλία του Προέδρου της Fed, Powell           
18:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων 1.620,8B   -167,4B
18:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP 360,9B   107,4B
19:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI 3,6%   4,0%  
19:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Oct) 32,8K 19,9K 7,8K
19:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Oct) 42,3K   24,6K
19:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Oct) 65,6% 65,5% 65,5%
19:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Oct) 5,0% 5,1% 5,0%  
20:30   AUD Ομιλία Debelle, Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας Καναδά           
20:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Oct) 8,6%   7,9%  
21:00   KRW Εξαγωγές (ετήσια) (Oct) 22,7%   22,7%  
21:00   KRW Εισαγωγές (ετήσια) (Oct) 28,1%   27,9%  
21:00   KRW Εμπορικό Ισοζύγιο Νότιας Κορέας (Oct) 6,47B   6,55B  
23:00   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 3,59% 1,81% 1,70%  
23:00   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 23,66% 9,20% 14,18%  
23:00   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Oct) -1,82B -0,17B 0,23B  
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Bραζιλία - Proclemation of The Republic
02:00   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα (Oct) 3,30%   2,90%  
02:00   NOK Ισοζύγιο Πληρωμών Νορβηγίας (Oct) 34,9B   21,1B  
02:20   IDR Απόφαση Επιτοκίου Ινδονησίας 6,00% 5,75% 5,75%  
02:20   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Nov) 5,25% 5,00% 5,00%  
02:20   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Δανείων (Nov) 6,75% 6,50% 6,50%  
04:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Oct) 2,7% 3,3% 3,6%
04:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (μηνιαία) (Oct) -0,4% 0,1% -0,3%
04:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Oct) 2,2% 3,0% 3,3%
04:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) -0,5% 0,2% -0,4%
05:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο (Sep) 13,1B   11,7B  
07:15   EUR Ομιλία του Coeuré της ΕΚΤ           
07:16   INR Εξαγωγές Ινδίας (USD) (Oct) 26,98B   27,95B  
07:16   INR Εισαγωγές Ινδίας (USD) (Oct) 44,11B   41,90B  
07:16   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας (Oct) -17,13B -16,09B -13,98B  
08:00   GBP Ομιλία του μέλους της MPC, Tenreyro           
08:10   EUR Ομιλία του Praet της ΕΚΤ           
08:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας 1.676K 1.630K 1.630K
08:30   USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) 0,7% 0,5% -0,1%  
08:30   USD Τιμή Εξαγωγής (μηνιαία) (Oct) 0,4% 0,1% -0,2%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Oct) 0,5% 0,1% 0,2%
08:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 216K 216K 214K  
08:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων 215,25K   213,75K  
08:30   USD Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State (Nov) 23,30 19,30 21,10  
08:30   USD Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Nov) 12,9 20,7 22,2  
08:30   USD Επιχειρηματικές Συνθήκες Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Nov) 27,2   33,8  
08:30   USD Δείκτης CAPEX Philly Fed (Nov) 36,10   25,20  
08:30   USD Απασχόληση Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Nov) 16,3   19,5  
08:30   USD Νέες Παραγγελίες Philly Fed (Nov) 9,1   19,3  
08:30   USD Πληρωτέες Τιμές Philly Fed (Nov) 39,30   38,20  
08:30   USD Έλεγχος Λιανικής (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,4% 0,3%
08:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) 0,8% 0,6% -0,1%
08:30   USD Πωλήσεις Λιανικής Εκτός αερίου / Αυτοκινήτων (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,4% 0,1%  
08:30   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP -23,0K   66,9K
10:00   USD Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) (Sep) 0,3% 0,3% 0,5%  
10:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Quarles           
10:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου 39B 33B 65B  
11:00   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου 10,270M 3,182M 5,783M  
11:00   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου 0,268M   0,275M  
11:00   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα 1,167M   2,419M  
11:00   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου 0,030M   -0,020M  
11:00   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA -3,589M -1,741M -3,465M  
11:00   USD Παραγωγή Βενζίνης 0,342M   -0,650M  
11:00   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης -0,308M   -0,178M  
11:00   USD Αποθέματα Βενζίνης -1,411M -1,479M 1,852M  
11:30   USD Ομιλία του Προέδρου της Fed, Powell           
13:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Bostic           
14:00   MXN Απόφαση Επιτοκίου Μεξικού (Nov) 8,00% 8,00% 7,75%  
15:00   USD Ομιλία μέλους FOMC Kashkari           
16:30   NZD Επιχειρηματικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Νέας Ζηλανδίας (Oct) 53,5   51,7  
19:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Oct) 4,20% 2,80% -4,40%
19:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Oct) 8,30% 1,00% 8,10%
19:30   SGD Εμπορικό Ισοζύγιο Σιγκαπούρης 4,520B   3,680B  
21:00   NZD RBNZ Κεφάλαια στο Εξωτερικό (Oct) 55,10%   55,40%  
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
02:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Oct) 4,0%   3,5%  
02:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,2% 0,4%  
03:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (ετήσια) (Q3) 2,9%   3,5%  
03:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (τριμηνιαία) (Q3) 0,1%   -0,2%  
03:30   HKD Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ (Oct) 2,8%   2,8%  
03:30   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
04:00   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (ετήσια) (Sep) -0,9%   0,8%
04:00   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (μηνιαία) (Sep) -2,9%   4,9%  
04:00   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (ετήσια) (Sep) 3,90%   3,20%  
04:00   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (μηνιαία) (Sep) 0,00%   1,30%
05:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Sep)   2,870B 2,564B  
05:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας ΕΕ (Sep)     0,82B  
05:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct)   1,1% 1,1%  
05:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct)   0,1% 0,1%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct)   2,2% 2,2%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct)   0,2% 0,5%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (μηνιαία) (Oct)     0,5%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (ετήσια) (Oct)     2,0%  
05:30   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας (Sep)   -0,40% 0,47%  
06:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct)   -0,4% -0,4%  
06:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct)   1,6% 1,6%  
06:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Oct)   0,2% 0,2%  
06:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Oct)   1,7% 1,7%  
06:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD     393,13B  
08:00   EUR Ομιλία του διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann           
08:30   CAD Αγορά Ξένων Χρεογράφων (Sep)   0,30B 2,82B  
08:30   CAD Αγορές Ξένων Χρεογράφων από Καναδούς (Sep)     -0,19B  
08:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Sep)   0,1% -0,4%  
09:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Oct)   78,3% 78,1%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια)     5,1%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct)   0,2% 0,3%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct)   0,2% 0,2%  
11:00   USD Σύνθετος Δείκτης KC Fed (Nov)     8  
11:00   USD Κατασκευαστικός Δείκτης Ομοσπονδιακής Κάνσας (Nov)     5  
11:30   USD Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Evans Του Chicago Ομιλεί           
13:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     886  
15:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις     -56,8K  
15:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις     6,4K  
15:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου     403,8K  
15:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις     19,0K  
15:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις     198,0K  
15:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις     -2,5K  
15:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -2,6K  
15:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις     7,0K  
15:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις     -19,9K  
15:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -66,4K  
15:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις     -89,1K  
15:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -25,7K  
15:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις     -46,8K  
16:00   USD Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου (Sep)     63,10B  
16:00   USD Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου (Sep)     108,20B  
16:00   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Sep)   46,2B 131,8B  
16:00   USD Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων Swap, TIC (Sep)     111,50B  
Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018
06:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
16:45   NZD Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q3)     1,0%  
16:45   NZD Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q3)     0,9%  
18:50   JPY Εποχικά Σταθμισμένο Εμπορικό Ισοζύγιο     -0,24T  
18:50   JPY Εξαγωγές (ετήσια) (Oct)   9,0% -1,3%  
18:50   JPY Εισαγωγές (ετήσια) (Oct)   14,5% 7,0%  
18:50   JPY Εμπορικό Ισοζύγιο (Oct)   -70B 131B  
19:01   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία)     1,0%  
22:30   JPY Ομιλία του Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας Ιαπωνίας, Kuroda           
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων