Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018
04:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,3% 0,3% 0,3%  
04:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 1,5% 1,4% 1,5%  
04:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Jul) -1,4% -1,4% -1,4%  
04:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Jul) 1,9% 1,9% 1,9%  
07:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
07:30   CNY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος Κίνας (ετήσια) (Jul) 8,5% 8,2% 8,0%  
07:30   CNY Νέα Δάνεια Κίνας (Jul) 1.450,0B 1.200,0B 1.840,0B  
07:30   CNY Αύξηση Εκκρεμών Δανείων Κίνας (ετήσια) (Jul) 13,2% 12,8% 12,7%  
07:55   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
08:00   INR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Jul) 4,17% 4,51% 4,92%
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,559%   -0,545%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,534%   -0,540%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,622%   -0,596%  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 2,030%   2,010%  
11:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 2,180%   2,180%  
17:00   KRW Τιμή Εξαγωγής (ετήσια) (Jul) 2,6%   1,4%
17:00   KRW Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ετήσια) (Jul) 12,2%   10,9%  
21:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nab (Jul) 7 6 6  
21:30   AUD Έρευνα Επιχειρήσεων NAB (Jul) 12   15  
22:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Jul) 5,5% 6,0% 6,0%  
22:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Jul) 6,0% 6,3% 6,0%  
22:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Jul) 8,8% 9,2% 9,0%  
22:00   CNY Κινεζικό Ποσοστό Ανεργίας 5,1%   4,8%  
23:15   IDR FDI Ινδονησίας (ετήσια) (Q2) -12,90%   12,40%  
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
00:30   JPY Παραγωγικότητα (μηνιαία) (Jun) -2,2% 0,0% -2,1%  
00:30   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) -1,8% -2,1% -2,1%  
01:30   EUR Ποσοστό Ανεργίας Γαλλίας (Q2) 9,1% 9,2% 9,2%  
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,3% 0,3% 0,3%  
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 2,0% 2,0% 2,0%  
02:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q2)   2,3% 2,5% 1,4%
02:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2)   0,5% 0,4% 0,4%
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Jul) 2,1% 2,1% 2,1%  
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
02:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) -2,16%   1,80%  
02:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) 18,10%   16,18%  
02:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) 5,09% 5,24% 5,77%  
02:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) 4,26%   4,17%  
02:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια) (Jul) 2,6% 2,6% 2,6%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Jul) 2,2% 2,2% 2,2%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Jul) -0,7% -0,7% -0,7%  
03:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Jul) 2,3% 2,3% 2,3%  
03:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Jul) -1,2% -1,2% -1,2%  
03:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,1% 0,3% 0,2%  
03:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Jul) 3,6% 3,4% 3,5%  
04:30   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (Jun) 2,7% 2,7% 2,8%
04:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Jun) 2,4% 2,5% 2,5%  
04:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Jul) 6,2K 3,8K 9,0K
04:30   GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (μηνιαία) 42,0K 93,0K 137,0K  
04:30   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Jun) 4,0% 4,2% 4,2%  
05:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Aug) 72,6 72,3 72,4  
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Aug) -13,7 -20,1 -24,7  
05:00   EUR ΑΕΠ (ετήσια) (Q2)   2,2% 2,1% 2,1%  
05:00   EUR ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2)   0,4% 0,3% 0,3%  
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) -0,7% -0,3% 1,4%
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Jun) 2,5% 2,6% 2,6%
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη ZEW -11,1 -16,4 -18,7  
05:30   ZAR Παραγωγή Χρυσού (ετήσια) (Jun) -19,2%   -14,1%
05:30   ZAR Παραγωγή Ορυχείων (Jun) 2,8% 0,5% -1,8%
05:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras -0,362%   -0,351%  
05:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras -0,419%   -0,399%  
06:00   USD Αισιοδοξία Μικρών Επιχείρησεων NFIB (Jul) 107,9 106,9 107,2  
08:20   INR Εξαγωγές Ινδίας (USD) (Jul) 25,77B   27,70B  
08:20   INR Εισαγωγές Ινδίας (USD) (Jul) 43,79B   44,30B  
08:20   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας (Jul) -18,02B -15,50B -16,60B  
08:30   USD Τιμή Εξαγωγής (μηνιαία) (Jul) -0,5% 0,2% 0,2%
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εξαγωγών (ετήσια) 4,3% 4,2% 5,3%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Jul) 0,0% 0,1% -0,1%
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ετήσια) 4,8% 4,6% 4,3%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών εξαιρουμένου του πετρελαίου (μηνιαία) -0,5%   0,2%
08:55   USD Redbook (μηνιαία) 0,1%   0,9%  
08:55   USD Redbook (ετήσια) 4,5%   5,6%  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 1,910%   1,905%  
11:30   USD Δημοπρασία Ομολόγων 52-εβδομάδων 2,365%   2,335%  
16:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API 3,660M   -6,000M  
20:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Aug) -2,3%   3,9%  
21:30   AUD Δείκτης Μισθών (ετήσια) (Q2) 2,1% 2,1% 2,0%
21:30   AUD Δείκτης Τιμών Ημερομισθίου (τριμηνιαία) (Q2) 0,6% 0,6% 0,5%  
21:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Jul) 5,8%   5,0%  
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Ιταλία - Κοίμηση της Θεοτόκου
Ολοήμερο   Διακοπές Νότια Κορέα - Ημέρα της Εθνικής Απελευθέρωσης
Ολοήμερο   Διακοπές Ινδίες - Ημέρα Ανεξαρτησίας
00:00   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Jul) 19,33% 11,35% 11,47%  
00:00   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Jul) 31,56% 14,10% 12,66%  
00:00   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Jul) -2,03B -0,60B 1,74B  
02:00   NOK Ισοζύγιο Πληρωμών Νορβηγίας (Jul) 25,3B   22,0B  
03:25   IDR Απόφαση Επιτοκίου Ινδονησίας 5,50% 5,25% 5,25%  
03:25   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Aug) 4,75% 4,50% 4,50%  
03:25   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Δανείων (Aug) 6,25% 6,00% 6,00%  
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 1,9% 1,9% 1,9%  
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,0% 0,2% 0,4%
04:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Jul) 2,2% 2,1% 2,4%
04:30   GBP Βασικός RPI (ετήσια) (Jul) 3,3% 3,5% 3,4%  
04:30   GBP Βασικός RPI (μηνιαία) (Jul) 0,1%   0,3%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 2,5% 2,5% 2,4%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,0% -0,1% 0,0%  
04:30   GBP CPIH (ετήσια) 2,3% 2,3% 2,3%  
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) 3,0% 2,8% 3,5%
04:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,5% 0,1% 0,3%
04:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Jul) 10,9% 10,4% 10,3%
04:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,0% 0,1% 0,3%
04:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Jul) 3,1% 3,0% 3,3%
04:30   GBP Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Jul) 3,2% 3,4% 3,4%  
04:30   GBP RPI (μηνιαία) (Jul) 0,1% 0,2% 0,3%  
05:35   EUR Δημοπρασία Γερμανικού τριακονταετούς Ομολόγου 0,940%   1,020%  
07:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 4,81%   4,84%  
07:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) -2,0%   -3,0%  
07:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 225,5   233,1  
07:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 335,8   342,5  
07:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 927,5   927,6  
07:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Jun) 0,7% 1,9% 1,9%  
07:30   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας (Jun) 3,29% 3,00% -3,34%  
08:30   USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,4% 0,2%
08:30   USD Μη-Αγροτική Παραγωγικότητα (τριμηνιαία) (Q2)   2,9% 2,5% 0,3%
08:30   USD Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State (Aug) 25,60 20,30 22,60  
08:30   USD Έλεγχος Λιανικής (μηνιαία) (Jul) 0,5% 0,4% -0,1%
08:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 0,5% 0,2% 0,2%
08:30   USD Πωλήσεις Λιανικής Εκτός αερίου / Αυτοκινήτων (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,4% 0,2%
08:30   USD Κόστος Εργασίας Μονάδας (τριμηνιαία) (Q2)   -0,9% 0,4% 3,4%
09:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Jul) 78,1% 78,3% 78,1%
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) 4,2%   3,8%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) 0,1% 0,3% 1,0%
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) 0,3% 0,3% 0,8%  
10:00   USD Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) (Jun) 0,1% 0,2% 0,3%
10:00   USD Δείκτης Αγοράς Ακινήτων NAHB (Aug) 67 67 68  
10:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου 6,805M -2,499M -1,351M  
10:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου 1,341M   -0,358M  
10:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα 1,643M   -0,590M  
10:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου 0,100M   0,078M  
10:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA 3,566M 0,964M 1,230M  
10:30   USD Παραγωγή Βενζίνης 0,321M   -0,570M  
10:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης 0,293M   0,246M  
10:30   USD Αποθέματα Βενζίνης -0,740M -0,583M 2,900M  
11:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας 0,351B   -0,524B  
12:00   EUR Ομιλία του διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann           
16:00   USD Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου (Jun) -48,60B   26,70B  
16:00   USD Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου (Jun) 114,50B -80,00B 69,20B
16:00   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Jun) -36,5B 32,3B 45,5B
16:00   USD Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων Swap, TIC (Jun) -51,40B   31,20B  
19:50   JPY Εποχικά Σταθμισμένο Εμπορικό Ισοζύγιο -0,05T 0,02T 0,08T
19:50   JPY Εξαγωγές (ετήσια) (Jul) 3,9% 6,3% 6,7%  
19:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων 123,9B   1.164,0B
19:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP -107,1B   -224,8B
19:50   JPY Εισαγωγές (ετήσια) (Jul) 14,6% 14,4% 2,6%  
19:50   JPY Εμπορικό Ισοζύγιο (Jul) -231B -50B 721B  
21:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI 4,0%   3,9%  
21:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Jul) -3,9K 15,0K 58,2K
21:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Jul) 19,3K   43,2K
21:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Jul) 65,5% 65,7% 65,7%  
21:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Jul) 5,3% 5,4% 5,4%  
22:00   KRW Εξαγωγές (ετήσια) (Jul) 6,2%   6,2%  
22:00   KRW Εισαγωγές (ετήσια) (Jul) 16,4%   16,2%  
22:00   KRW Εμπορικό Ισοζύγιο Νότιας Κορέας (Jul) 6,91B   7,00B  
23:00   NZD RBNZ Κεφάλαια στο Εξωτερικό (Jul) 56,50%   55,90%  
Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018
02:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Jul) 3,5%   3,4%  
02:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Jul) 0,0% 0,5% 0,5%  
02:10   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα (Jul) 2,30%   1,10%  
04:00   NOK Απόφαση Επιτοκίου Νορβηγίας 0,50% 0,50% 0,50%  
04:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (μηνιαία) (Jul) 0,9% 0,1% -0,6%  
04:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Jul) 3,7% 2,8% 2,9%
04:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 0,7% 0,2% -0,5%  
04:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Jul) 3,5% 3,0% 2,9%  
05:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο (Jun) 22,5B 18,0B 16,5B  
07:30   INR Προσφορά Χρήματος Μ3 Ινδίας 9,8%   9,9%  
08:30   USD Άδειες Κτιρίων (Jul) 1,311M 1,310M 1,292M  
08:30   USD Άδειες Δόμησης (μηνιαία) (Jul) 1,5% 1,4% -0,7%  
08:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας 1.721K 1.750K 1.760K
08:30   USD Εκκίνηση Κατοικιών, Μεταβολή (μηνιαία) (Jul) 0,9% 7,4% -12,9%
08:30   USD Αρχή Ανοικοδόμησης (Jul) 1,168M 1,270M 1,158M
08:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 212K 215K 214K
08:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων 215,50K   214,50K
08:30   USD Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Aug) 11,9 21,9 25,7  
08:30   USD Επιχειρηματικές Συνθήκες Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Aug) 38,8   29,0  
08:30   USD Δείκτης CAPEX Philly Fed (Aug) 27,10   31,40  
08:30   USD Απασχόληση Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Aug) 14,3   16,8  
08:30   USD Νέες Παραγγελίες Philly Fed (Aug) 9,9   31,4  
08:30   USD Πληρωτέες Τιμές Philly Fed (Aug) 55,00   62,90  
08:30   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP 11,6K   -10,5K  
08:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jun) 1,1% 1,0% 1,5%
09:45   USD Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Bloomberg 62,1   59,3  
10:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου 33B 31B 46B  
11:00   MXN Πρακτικά Συνεδρίας Νομισματικής Πολιτικής        
18:45   NZD Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q2) 1,0%   0,6%  
18:45   NZD Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q2) 0,9%   0,2%  
19:00   KRW Ποσοστό Ανεργίας Νότιας Κορέας (Jul) 3,8%   3,7%  
19:00   JPY Δείκτης Reuters Tankan (Aug)     25  
19:30   AUD Ο Πρόεδρος Lowe Aπό RBA Ομιλεί           
20:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Jul) 11,80% 6,70% 0,80%
20:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Jul) 4,30% 0,20% -11,10%
20:30   SGD Εμπορικό Ισοζύγιο Σιγκαπούρης 2,540B   5,350B  
Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Ινδονησία - Ημέρα Ανεξαρτησίας
03:30   AUD Ομιλία της Βοηθού Κυβ. της RBA, Ellis           
04:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (Jun)   23,2B 22,4B  
04:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Jun)     4,6B  
04:30   HKD Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ (Jul)     2,8%  
05:00   IDR Δάνεια (ετήσια)     10,75%  
05:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul)   -0,5% 0,0%  
05:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul)   1,1% 1,1%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul)   2,1% 2,1%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul)   -0,3% 0,1%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (μηνιαία) (Jul)     0,1%  
05:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (ετήσια) (Jul)     1,9%  
07:30   INR Αύξηση Τραπεζικών Δανείων Ινδίας     12,4%  
07:30   INR Ανάπτυξη Καταθέσεων     8,2%  
07:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD     402,70B  
08:30   CAD Κοινός ΔΤΚ (ετήσια)     1,9%  
08:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul)   1,3% 1,3%  
08:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul)     0,1%  
08:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul)   0,1% 0,1%  
08:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul)   2,5% 2,5%  
08:30   CAD Αγορά Ξένων Χρεογράφων (Jun)   4,91B 2,18B  
08:30   CAD Αγορές Ξένων Χρεογράφων από Καναδούς (Jun)     5,69B  
08:30   CAD Μέσος ΔΤΚ (ετήσια)     2,0%  
08:30   CAD Ξακρισμένος ΔΤΚ (ετήσια)     2,0%  
Αβέβαιος   USD Τιμές Αμέλειας ΜΒΑ (τριμηνιαία)     4,63%  
10:00   USD Michigan 5-ετείς Προσδοκίες Πληθωρισμού (Aug)       2,40%  
10:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, τελικό (Aug)       87,3  
10:00   USD Δείκτης Συναισθημάτων Καταναλωτή Michigan (Aug)     98,1 97,9  
10:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, πρώιμο (Aug)       114,4  
10:00   USD Προσδοκίες Πληθωρισμού Michigan (Aug)       2,9%  
10:30   USD Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία)     0,6%  
10:30   USD Εβδομαδιαίο Δείκτης ECRI     147,8  
13:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     869  
15:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις     -58,9K  
15:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις     2,2K  
15:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου     608,9K  
15:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις     12,7K  
15:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις     165,2K  
15:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις     4,3K  
15:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -24,9K  
15:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις     33,3K  
15:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις     -46,1K  
15:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -54,5K  
15:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις     -62,8K  
15:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -24,5K  
15:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις     10,6K  
Κυριακή 19 Αυγούστου 2018
19:01   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία)     -0,1%  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων