Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
00:00   JPY Δείκτης Τρέχουσας Παρακολούθησης Οικονομίας (Nov) 51,0 49,5 49,5  
01:30   GBP Ομιλία Cunliffe, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
01:30   CAD Ομιλία του μέλους διοικ. συμβουλίου της BoC, Lane           
01:45   CHF Μη σταθμισμένος Δείκτης Ανεργίας (Nov) 2,5%   2,4%  
01:45   CHF Σταθμισμένος Δείκτης Ανεργίας (Nov) 2,4% 2,5% 2,5%  
02:00   EUR Εξαγωγές Γερμανίας (μηνιαία) (Oct) 0,7% 0,5% -0,4%
02:00   EUR Εισαγωγές Γερμανίας (μηνιαία) (Oct) 1,3% 0,4% -0,4%  
02:00   EUR Γερμανικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Oct) 17,3B 17,2B 17,7B
02:00   NOK Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού YTD (Nov) 2,2% 1,8% 1,6%  
02:00   NOK Βασικός Πληθωρισμός Νορβηγίας (μηνιαία) (Nov) 0,3% 0,2% 0,5%  
02:00   NOK ΔΤΚ Νορβηγίας (ετήσια) (Nov) 3,5% 3,1% 3,1%  
02:00   NOK ΔΤΚ Νορβηγίας (μηνιαία) (Nov) 0,5% 0,1% -0,2%  
02:00   NOK ΔΤΠ Νορβηγίας (ετήσια) (Nov) 14,9%   22,5%  
04:00   EUR Ιταλική Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) 0,1% -0,4% -0,1%
04:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή Ιταλίας (ετήσια) (Oct) 1,0%   1,4%
04:10   IDR Πωλήσεις Λιανικής Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 2,9%   4,8%  
04:30   GBP Κατασκευαστική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) -0,2% -0,4% 1,7%  
04:30   GBP Η.Β. Κατασκευαστική Παραγωγή (ετήσια) (Oct) 3,8% 3,2% 3,0%  
04:30   GBP ΑΕΠ (μηνιαία) 0,1% 0,1% 0,0%  
04:30   GBP ΑΕΠ (ετήσια) (Q3) 1,5% 1,6% 1,5%  
04:30   GBP Δείκτης Υπηρεσιών 0,3% 0,3% 0,4%  
04:30   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) -0,6% -0,4% 0,0%  
04:30   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Oct) -0,8% -0,2% 1,0%  
04:30   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) -0,9% 0,0% 0,2%  
04:30   GBP Κατασκευαστική Παραγωγή (ετήσια) (Oct) -1,0% 0,4% 0,5%  
04:30   GBP Μεταβολή ΑΕΠ τρίμηνης περιόδου 0,4% 0,4% 0,6%  
04:30   GBP Εμπορικό Ισοζύγιο (Oct) -11,87B -10,50B -10,68B
04:30   GBP Εμπορικό Ισοζύγιο Εκτός ΕΕ (Oct) -4,25B -3,15B -2,95B
04:30   EUR Εμπιστοσύνη Επενδυτή Sentix (Dec) -0,3 8,4 8,8  
06:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
07:45   CAD Ομιλία του μέλους διοικ. συμβουλίου της BoC, Lane           
08:00   GBP Υπολογισμός ΑΕΠ NIESR 0,3%   0,4%  
08:15   CAD Αρχή Ανοικοδόμησης (Nov) 215,9K 198,0K 206,8K
08:30   CAD Άδειες Κτιρίων (μηνιαία) (Oct) -0,2% -0,2% 0,4%  
09:00   GBP NIESR Tracker μηνιαίου ΑΕΠ 0,3%   0,4%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF     -0,577%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,701%   -0,668%  
09:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,651%   -0,645%  
10:00   USD Δείκτης Τάσεων Απασχόλησης CB (Nov) 110,40   110,70  
10:00   USD JOLTs Θέσεις Εργασίας (Oct) 7,079M 7,220M 6,960M
10:30   GBP Ομιλία της πρωθυπουργού του Η.Β.           
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 2,375%   2,365%  
11:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 2,480%   2,495%  
15:30   GBP CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις GBP -39,8K   -39,1K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χαλκού 10,7K   10,7K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις καλαμποκιού 123,7K   42,0K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Αργού Πετρελαίου 330,1K   348,1K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χρυσού 49,0K   1,9K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις S&P 500 104,1K   215,4K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Ασημιού -0,6K   -11,0K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σόγιας 9,0K   -39,8K  
15:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σιταριού -2,1K   -15,6K  
15:30   CAD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CAD -12,9K   -8,6K  
15:30   CHF CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CHF -19,8K   -21,1K  
15:30   AUD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις AUD -50,8K   -53,9K  
15:30   BRL CFTC BRL speculative net positions 0,5K   2,5K  
15:30   JPY CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις JPY -109,8K   -104,3K  
15:30   NZD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις NZD -21,3K   -20,5K  
15:30   EUR CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR -60,8K   -55,1K  
16:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (μηνιαία) (Nov)     0,1%  
16:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (ετήσια) (Nov)     6,2%  
18:50   JPY Συνθήκες Βαριάς Βιομηχανίας Bsi (Q4)     6,5  
18:50   JPY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος (ετήσια)   2,6% 2,7%  
19:30   AUD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (τριμηνιαία) (Q3)   -1,5% -0,7%  
19:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nab (Nov)     4  
19:30   AUD Έρευνα Επιχειρήσεων NAB (Nov)     12  
22:35   JPY Δημοπρασία 30-ετούς JGB     0,870%  
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
01:00   JPY Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια)       -1,1%  
01:30   EUR Γαλλική Μη Αγροτική Μισθοδοσία (τριμηνιαία) (Q3)   0,2% 0,2%  
Αβέβαιος   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα     3,30%  
Αβέβαιος   CNY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος Κίνας (ετήσια)   8,0% 8,0%  
Αβέβαιος   CNY Νέα Δάνεια Κίνας   1.200,0B 697,0B  
Αβέβαιος   CNY Αύξηση Εκκρεμών Δανείων Κίνας (ετήσια)   13,0% 13,1%  
04:30   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (Oct)   3,2% 3,2%  
04:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Oct)   3,0% 3,0%  
04:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Nov)   13,2K 20,2K  
04:30   GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (μηνιαία)   25,0K 23,0K  
04:30   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Oct)   4,1% 4,1%  
04:30   ZAR Παραγωγή Χρυσού (ετήσια) (Oct)     -19,0%  
04:30   ZAR Παραγωγή Ορυχείων (Oct)   -1,5% -1,8%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-μηνιαίου Letras     -0,604%  
05:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Dec)   55,8 58,2  
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Dec)   -25,0 -24,1  
05:00   EUR Οικονομική Αντίληψη ZEW   -23,2 -22,0  
05:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz     -0,580%  
06:00   USD Αισιοδοξία Μικρών Επιχείρησεων NFIB (Nov)   107,3 107,4  
06:00   ZAR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct)   -0,1% -1,0%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,5%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Nov)   2,5% 2,6%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Nov)   0,0% 0,6%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Nov)   2,5% 2,9%  
08:55   USD Redbook (μηνιαία)     0,8%  
08:55   USD Redbook (ετήσια)     7,0%  
12:00   USD Έκθεση WASDE        
13:00   USD Δημοπρασία 3-ετών Ομολόγων     2,983%  
14:15   NZD Ομιλία του Κυβερνήτη της RBNZ, Orr           
16:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API     5,360M  
18:00   KRW Ποσοστό Ανεργίας Νότιας Κορέας (Nov)     3,9%  
18:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Dec)     2,8%  
18:50   JPY Βασικές Παραγγελίες Μηχανημάτων (ετήσια) (Oct)   5,9% -7,0%  
18:50   JPY Παραγγελίες Βασικών Μηχανημάτων (μηνιαία) (Oct)   10,2% -18,3%  
18:50   JPY CGPI (μηνιαία) (Nov)   -0,1% 0,3%  
18:50   JPY Δείκτης Τιμών Εταιρικών Εμπορευμάτων (ετήσια) (Nov)   2,4% 2,9%  
22:00   KRW Προσφορά Χρήματος Μ2 Νότιας Κορέας (Oct)     6,20%  
23:30   JPY Δείκτης Δραστηριότητας Τριτογενούς Παραγωγής (μηνιαία)   0,9% -1,1%  
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Μεξικό - Παναγία της Γουαδελούπης
00:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (ετήσια)     1,9%  
00:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (μηνιαία)     -0,4%  
03:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,1%  
03:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Nov)   4,3% 4,2%  
03:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,5%  
03:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Nov)   5,1% 5,1%  
04:00   EUR Ιταλικό Ποσοστό Ανεργίας   10,3% 10,7%  
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Oct)   0,7% 0,9%  
05:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct)   0,2% -0,3%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 12-μηνιαίου BOT     0,630%  
06:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Oct)   1,8% 0,7%  
06:20   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
07:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών     5,08%  
07:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία)     2,0%  
07:00   USD Δείκτης Αγορών MBA     249,9  
07:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης     340,5  
07:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης     836,4  
07:00   INR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Nov)   2,80% 3,31%  
07:00   INR Συνολική Βιομηχανική Παραγωγή (Oct)     5,10%  
07:00   INR Βιομηχανική Παραγωγή Ινδίας (ετήσια) (Oct)   5,7% 4,5%  
07:00   INR Κατασκευαστική Παραγωγή Ινδίας (μηνιαία) (Oct)     4,6%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Nov)   2,2% 2,1%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   0,2% 0,2%  
08:30   USD Βασικός Δείκτης CPI (Nov)     258,94  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Nov)   2,2% 2,5%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,3%  
08:30   USD Δείκτης CPI, n.s.a. (Nov)   252,06 252,89  
08:30   USD Πραγματικά Κέρδη (μηνιαία) (Nov)   0,3% 0,1%  
08:30   CAD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Q3)   85,7% 85,5%  
09:00   MXN Βιομηχανική Παραγωγή Μεξικού (ετήσια) (Oct)   1,6% 1,8%  
09:00   MXN Βιομηχανική Παραγωγή Μεξικού (μηνιαία) (Oct)     1,0%  
09:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας     -6,614B  
10:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου   -2,940M -7,323M  
10:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου     -1,704M  
10:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα     1,729M  
10:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου     0,100M  
10:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA   1,721M 3,811M  
10:30   USD Παραγωγή Βενζίνης     -0,502M  
10:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης     -0,578M  
10:30   USD Αποθέματα Βενζίνης   2,545M 1,699M  
11:00   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κλήβελαντ (μηνιαία) (Nov)     0,2%  
13:00   USD Δημοπρασία Ομολόγων 10 Ετών     3,209%  
14:00   USD Μηνιαία Δήλωση Προϋπολογισμού (Nov)   -188,0B -100,0B  
15:00   BRL Απόφαση Επιτοκίου Βραζιλίας   6,50% 6,50%  
16:00   KRW Τιμή Εξαγωγής (ετήσια) (Nov)     1,3%  
16:00   KRW Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ετήσια) (Nov)     10,7%  
16:45   NZD FPI (μηνιαία) (Nov)     -0,6%  
18:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων     1.053,5B  
18:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP     -137,9B  
19:00   AUD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών HIA (μηνιαία)     -0,8%  
19:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI     3,6%  
19:00   NZD Υπόλοιπο Προϋπολογισμού (Feb)     -1,260B  
19:00   NZD Πρόγνωση Καθαρού χρέους (Feb)     20,80%  
19:00   NZD Οικονομική Πρόγνωση (Feb)     3,140B  
19:01   GBP Ισοζύγιο Τιμών Ακινήτων RICS (Nov)   -10% -10%  
19:30   AUD Δελτίο RBA        
21:30   SGD Ρυθμός Ανεργίας Σιγκαπούρης     2,1%  
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,1%  
02:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Nov)   2,3% 2,3%  
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,1%  
02:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Nov)   2,2% 2,2%  
02:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   -0,2% -0,2%  
02:45   EUR Γαλλικός ΔΤΚ (ετήσια)   1,9% 1,9%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια) (Nov)   2,2% 2,2%  
02:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία) (Nov)   -0,2% -0,2%  
03:30   CHF Απόφαση Επιτοκίου   -0,75% -0,75%  
03:30   CHF Αξιολόγηση Νομισματικής Πολιτικής της SNB           
04:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΔΟΕ        
04:00   CHF Συνέντευξη Τύπου της SNB           
04:00   NOK Απόφαση Επιτοκίου Νορβηγίας   0,75% 0,75%  
04:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Nov)   0,0% 0,2%  
04:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Nov)     2,3%  
04:30   ZAR ΔΤΠ Νότιας Αφρικής (μηνιαία) (Nov)   0,4% 1,4%  
04:30   ZAR ΔΤΠ Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Nov)   6,8% 6,9%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion     1,456%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-ετούς Bonos     0,021%  
04:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 5-ετούς Bonos     0,412%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 3-ετούς BTP     1,98%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 30-ετούς BTP     3,790%  
05:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 7-ετούς BTP     3,12%  
06:00   BRL Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Oct)   3,2% 0,1%  
06:00   BRL Τιμής Λιανικής Βραζιλίας (μηνιαία) (Oct)   0,1% -1,3%  
07:45   EUR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων   -0,40% -0,40%  
07:45   EUR ΕΚΤ Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης   0,25% 0,25%  
07:45   EUR Απόφαση Επιτοκίου (Dec)   0,00% 0,00%  
08:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας   1.650K 1.631K  
08:30   USD Τιμή Εξαγωγής (μηνιαία) (Nov)   -0,1% 0,4%  
08:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Nov)   -0,9% 0,5%  
08:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας   225K 231K  
08:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων     228,00K  
Αβέβαιος   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP     -23,0K  
08:30   CAD Δείκτης Τιμών Νέων Ακινήτων (μηνιαία) (Oct)   0,0% 0,0%  
08:30   EUR Συνέντευξη Τύπου της ECB           
10:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου   -64B -63B  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων     2,365%  
11:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 8 εβδομάδων     2,390%  
13:00   USD Δημοπρασία Ομολόγων 30 Ετών     3,418%  
16:30   NZD Επιχειρηματικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Νέας Ζηλανδίας (Nov)     53,5  
18:50   JPY Tankan Μεγάλη Βιομηχανία CAPEX (Q4)   12,7% 13,4%  
18:50   JPY Tankan Μικρή Βιομηχανία CAPEX (Q4)   -3,6% -8,4%  
18:50   JPY Tankan Δείκτης Προοπτικών Μεγάλων Κατασκευαστικών (Q4)   16 19  
18:50   JPY Δείκτης Μεγάλων Βιομηχανίων Tankan (Q4)   17 19  
18:50   JPY Δείκτης Διάχυσης Tankan Μεγάλων Μη-Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων (Q4)   21 22  
18:50   JPY Μη-Βιομηχανικός Δείκτης Tankan (Q4)   21 22  
18:50   JPY Δείκτης Διάχυσης Μικρών Κατασκευαστικών Tankan (Q4)   10 11  
18:50   JPY Δείκτης Tankan Μικρών Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων (Q4)   13 14  
18:50   JPY Δείκτης Διάχυσης Μικρών Μη-Κατασκευαστικών Tankan (Q4)   6 5  
18:50   JPY Δείκτης Tankan Μικρών Μη-Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων (Q4)   9 10  
19:30   JPY Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Dec)     52,3 52,2  
21:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Nov)   5,9% 5,7%  
21:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Nov)   5,9% 5,9%  
21:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Nov)   8,8% 8,6%  
21:00   CNY Κινεζικό Ποσοστό Ανεργίας     4,9%  
23:30   JPY Παραγωγικότητα (μηνιαία) (Oct)     -1,5%  
23:30   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct)   2,9% 2,9%  
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
01:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Nov)     -1,49%  
01:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Nov)     18,44%  
01:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Nov)   4,70% 5,28%  
01:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Nov)     4,49%  
02:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Nov)     4,0%  
02:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Nov)     0,3%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Nov)   -0,1% -0,1%  
03:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Nov)   1,7% 1,7%  
03:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Nov)   -0,2% -0,2%  
03:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Nov)   1,7% 1,7%  
03:00   EUR Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Dec)     51,9 51,8  
03:00   EUR Σύνθετος PMI Markit (Dec)     52,8 52,7  
03:00   EUR Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Dec)     53,4 53,4  
03:15   EUR Γαλλικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών (Dec)     50,7 50,8  
03:15   EUR French Markit Composite PMI (Dec)     54,0 54,2  
03:15   EUR Γαλλικές Υπηρεσίες Δείκτη Υπεύθυνου Προμηθειών (Dec)     54,8 55,1  
03:30   EUR Γερμανικός Σύνθετος PMI (Dec)     52,5 52,3  
03:30   EUR Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Dec)     52,0 51,8  
03:30   EUR Γερμανικές Υπηρεσίες Δείκτη Διαχειριστή Προμηθειών (Dec)     53,5 53,3  
04:00   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (ετήσια) (Oct)     -0,9%  
04:00   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (μηνιαία) (Oct)     -2,9%  
04:00   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (ετήσια) (Oct)     3,90%  
04:00   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (μηνιαία) (Oct)     1,30%  
05:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Nov)   1,7% 1,7%  
05:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Nov)   -0,1% -0,1%  
05:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Nov)   -0,2% -0,2%  
05:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Nov)   1,7% 1,7%  
Αβέβαιος   EUR Συνεδριάσεις του Eurogroup        
05:00   EUR Μισθοί στη ζώνη του ευρώ (ετήσια) (Q3)     1,90%  
05:00   EUR Δείκτης Κόστους Εργασίας (ετήσια) (Q3)     2,20%  
06:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD     393,72B  
07:05   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας   -16,08B -17,13B  
08:30   USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   0,2% 0,7%  
08:30   USD Έλεγχος Λιανικής (μηνιαία) (Nov)   0,4% 0,3%  
08:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,8%  
08:30   USD Πωλήσεις Λιανικής Εκτός αερίου / Αυτοκινήτων (μηνιαία) (Nov)     0,3%  
08:30   EUR Ομιλία του Angeloni της ΕΚΤ           
09:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Nov)   78,6% 78,4%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια)     4,1%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Nov)   0,3% 0,1%  
09:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Nov)   0,3% 0,3%  
09:45   USD PMI Κατασκευών (Dec)     55,1 55,3  
09:45   USD Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Dec)     54,7 54,7  
10:00   USD Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) (Oct)   0,6% 0,3%  
13:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     877  
13:00   USD Η.Π.Α. - Συνολικός αριθμός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes     1.075  
20:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Nov)     8,6%  
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
05:30   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Νότιος Αφρική - Hμέρα Συμφιλίωσης
19:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Nov)   1,00% 8,30%
19:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Nov)     4,20%  
23:00   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Nov)   1,81% 3,59%  
23:00   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Nov)   9,20% 23,66%  
23:00   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Nov)   -0,17B -1,82B  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων