Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
  Ώρα : 04:59 (GMT +2:00)  
21/01/2019 - 27/01/2019
 
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019
Ολοήμερο   Διακοπές ΗΠΑ - Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
01:00   JPY Δείκτης Reuters Tankan (Jan) 18   23  
02:00   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία) 0,4%   -1,5%  
02:00   AUD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών HIA (μηνιαία) -6,7%   3,6%  
04:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Dec) 5,9% 6,0% 5,9%  
04:00   CNY ΑΕΠ Κίνας (τριμηνιαία) (Q4) 1,5% 1,5% 1,6%  
04:00   CNY ΑΕΠ Κίνας (ετήσια) (Q4) 6,4% 6,4% 6,5%  
04:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Dec) 5,7% 5,3% 5,4%  
04:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Dec) 8,2% 8,2% 8,1%  
04:00   CNY Κινεζικό Ποσοστό Ανεργίας 4,9%   4,8%  
04:00   CNY Συνέντευξη Τύπου NBS           
09:00   EUR Γερμανικός PPI (μηνιαία) (Dec) -0,4% -0,2% 0,1%  
09:00   EUR Γερμανικός PPI (ετήσια) (Dec) 2,7% 2,9% 3,3%  
11:30   EUR Τρέχουσες Συναλλαγές Ελλάδας (ετήσια) (Nov) -1,417B   -0,871B  
Αβέβαιος   EUR Συνεδριάσεις του Eurogroup        
Αβέβαιος   EUR Μηνιαία Έκθεση της γερμανικής Buba        
13:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός Πορτογαλίας (USD) (Nov) -1,057B   -0,428B  
13:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,551%   -0,557%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,566%   -0,574%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,566%   -0,574%  
Αβέβαιος   GBP Ομιλία της πρωθυπουργού του Η.Β.           
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019
07:00   JPY BoJ Βασικός ΔΤΚ (ετήσια)     0,5%  
10:30   HKD ΔΤΚ Χονγκ-Κονγκ (ετήσια) (Dec)     2,60%  
11:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ισπανίας     -3,84B  
11:30   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (Nov)   3,3% 3,3%  
11:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Nov)   3,3% 3,3%  
11:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Dec)   20,0K 21,9K  
11:30   GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (μηνιαία)   88,0K 79,0K  
11:30   GBP Καθαρός Δανεισμός Δημοσίου Τομέα (Dec)   1,05B 6,35B  
11:30   GBP Καθαρές Ταμειακές Απαιτήσεις Δημόσιου Τομέα (Dec)     4,371B  
11:30   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Nov)   4,1% 4,1%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-μηνιαίου Letras     -0,505%  
12:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Jan)   43,5 45,3  
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Jan)   -18,4 -17,5  
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη ZEW   -20,1 -21,0  
15:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   -0,9% -0,1%  
15:30   CAD Χονδρικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   0,1% 1,0%  
15:55   USD Redbook (ετήσια)     6,7%  
15:55   USD Redbook (μηνιαία)     -1,7%  
15:55   USD Redbook (ετήσια)     6,7%  
16:00   MXN Ποσοστό Ανεργίας (Dec)     3,30%  
16:00   MXN Ποσοστό Ανεργίας Μεξικού (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Dec)   3,30% 3,30%  
17:00   USD Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Dec)   5,25M 5,32M  
17:00   USD Υφιστάμενες Πωλήσεις Κατοικίας (μηνιαία) (Dec)   -1,2% 1,9%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών     2,405%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων     2,460%  
23:45   NZD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (τριμηνιαία) (Q4)   0,0% 0,9%  
23:45   NZD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Q4)   1,8% 1,9%  
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
01:30   AUD Δείκτης Leading Index Wmi (μηνιαία)     -0,1%  
01:50   JPY Εποχικά Σταθμισμένο Εμπορικό Ισοζύγιο   -0,29T -0,49T  
01:50   JPY Εξαγωγές (ετήσια) (Dec)   -1,9% 0,1%  
01:50   JPY Εισαγωγές (ετήσια) (Dec)   3,7% 12,5%  
01:50   JPY Εμπορικό Ισοζύγιο (Dec)   -30B -738B  
Αβέβαιος   JPY BoJ Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής        
Αβέβαιος   JPY BoJ Έκθεση Προοπτικών (ετήσια)        
Αβέβαιος   JPY Απόφαση Επιτοκίου   -0,10% -0,10%  
06:30   JPY Δείκτης Δραστηριοτήτων Όλων Των Κλάδων Βιομηχανίας (μηνιαία)   -0,4% 1,9%  
07:00   SGD CPI Σιγκαπούρης (ετήσια) (Dec)   0,4% 0,3%  
Αβέβαιος   JPY Συνέντευξη Τύπου BOJ           
09:45   EUR Επιχειρηματική Έρευνα Γαλλίας (Jan)   103 104  
10:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec)   0,4% 0,2%  
10:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec)   4,5% 4,4%  
10:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (μηνιαία) (Dec)   -0,2% 0,2%  
10:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Dec)   4,5% 5,2%  
11:30   GBP Ομιλία Broadbent, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
12:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού πενταετούς Bobl     -0,220%  
13:00   GBP Παραγγελίες Τάσεων Βιομηχανίας CBI (Jan)   5 8  
13:00   BRL CPI Μέσου του Μήνα (μηνιαία) (Jan)   0,33% -0,16%  
13:00   BRL CPI Μέσου του Μήνα (ετήσια) (Jan)   3,81% 3,86%  
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών     4,74%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία)     13,5%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA     278,5  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης     411,8  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης     1.172,4  
15:30   CAD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   -0,4% 0,0%  
15:30   CAD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov)   -0,6% 0,3%  
15:55   USD Redbook (μηνιαία)     -1,7%  
15:55   USD Redbook (ετήσια)     6,7%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (μηνιαία) (Nov)   0,2% 0,3%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Κατοικίας (ετήσια) (Nov)     5,7%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (Nov)     267,9  
16:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας     0,136B  
17:00   USD Δείκτης Βιομηχανίων Richmond (Jan)   -6 -8  
17:00   USD Βιομηχανικές Αποστολές Richmond (Jan)     -25  
17:00   USD Δείκτης Υπηρεσιών Richmond (Jan)     10  
17:00   EUR Εμπιστοσύνη Καταναλωτή (Jan)     -6,5 -6,2  
Αβέβαιος   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC     31,3B  
23:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API     -0,560M  
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
01:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων     2.209,9B  
01:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP     -428,2B  
02:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Dec)   16,5K 37,0K  
02:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Dec)     -6,4K  
02:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Dec)   65,7% 65,7%  
02:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Dec)   5,1% 5,1%  
02:30   JPY Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)       52,6  
02:30   SGD Δείκτης Ακινήτων URA (τριμηνιαία)   -0,10% -0,10%  
04:00   NZD Δαπάνες Πιστωτικής Κάρτας (ετήσια)     6,1%  
07:00   JPY Δείκτης Leading Index   99,3 99,3  
09:45   EUR Επιχειρηματική Έρευνα Γαλλίας (Jan)     104  
10:15   EUR Γαλλικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών (Jan)     49,9 49,7  
10:15   EUR French Markit Composite PMI (Jan)     51,0 48,7  
10:15   EUR Γαλλικές Υπηρεσίες Δείκτη Υπεύθυνου Προμηθειών (Jan)     50,5 49,0  
10:30   EUR Γερμανικός Σύνθετος PMI (Jan)     51,9 51,6  
10:30   EUR Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)     51,3 51,5  
10:30   EUR Γερμανικές Υπηρεσίες Δείκτη Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)     52,1 51,8  
11:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας Εκτός ΕΕ (Dec)     3,35B  
11:00   EUR Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)     51,4 51,4  
11:00   EUR Σύνθετος PMI Markit (Jan)     51,4 51,1  
11:00   EUR Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jan)     51,5 51,2  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-ετούς BTAN     -0,42%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 5-ετούς BTAN     -0,18%  
14:00   BRL CAGED Θέσεις Εργασίας Καθαρού Μισθού     58,66K  
14:45   EUR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων   -0,40% -0,40%  
14:45   EUR ΕΚΤ Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης   0,25% 0,25%  
14:45   EUR Απόφαση Επιτοκίου (Jan)   0,00% 0,00%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας   1.735K 1.737K  
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας   220K 213K  
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων     220,75K  
15:30   EUR Συνέντευξη Τύπου της ECB           
16:00   MXN Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού 1ου δεκαπενθήμερου του μήνα (Jan)   0,20% 0,42%  
16:00   MXN Δείκτης Τιμών Παραγωγού 1ου δεκαπενθήμερου του μήνα (Jan)   0,27% 0,56%  
16:00   MXN Οικονομική Δραστηριότητα Μεξικού (ετήσια) (Nov)   1,20% 2,90%  
16:00   MXN Οικονομική Δραστηριότητα Μεξικού (μηνιαία) (Nov)   -0,50% -0,30%  
16:45   USD PMI Κατασκευών (Jan)     53,5 53,8  
16:45   USD Σύνθετος PMI Markit (Jan)       54,4  
16:45   USD Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jan)     54,2 54,4  
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου   -82B -81B  
18:00   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου     -2,683M  
18:00   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου     -1,220M  
18:00   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα     -0,743M  
18:00   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου     -0,151M  
18:00   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA   1,565M 2,967M  
18:00   USD Παραγωγή Βενζίνης     0,192M  
18:00   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης     0,346M  
18:00   USD Αποθέματα Βενζίνης   2,769M 7,503M  
18:00   USD Σύνθετος Δείκτης KC Fed (Jan)     3  
18:00   USD Κατασκευαστικός Δείκτης Ομοσπονδιακής Κάνσας (Jan)     -18  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων        
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 8 εβδομάδων        
23:45   NZD Εξωτερική Μετανάστευση & Επισκέπτες (Nov)     4,80%  
23:45   NZD Μόνιμη / Μακροπρόθεσμη Μετανάστευση (Nov)     4.660  
23:45   NZD Αφίξεις Επισκεπτών (μηνιαία)     4,0%  
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
Ολοήμερο   Διακοπές Bραζιλία - Επέτειος της Πόλης του Σάο Πάολο
01:30   JPY Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Τόκυου (ετήσια) (Jan)   0,9% 0,9%  
01:30   JPY Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Τόκιο (ετήσια) (Jan)     0,3%  
07:00   SGD Βιομηχανική Παραγωγή Σιγκαπούρης (ετήσια) (Dec)     7,6%  
07:00   SGD Βιομηχανική Παραγωγή Σιγκαπούρης (μηνιαία) (Dec)     2,8%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ισπανίας (ετήσια)     3,0%  
11:00   EUR Επιχειρηματικές Προσδοκίες Γερμανίας   97,0 97,3  
11:00   EUR Τρέχουσα Εκτίμηση Γερμανίας   104,2 104,7  
11:00   EUR Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Γερμανικού Ifo   100,7 101,0  
11:30   GBP Ακαθάριστες Εγκρίσεις Ενυπόθηκων Δανείων   39,0K 39,4K  
12:00   BRL Εμπιστοσύνη Καταναλωτή FGV (Jan)     93,8  
13:00   GBP Έρευνα Τάσεων Διανομής CBI (Jan)   2 -13  
13:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD     397,35B  
Αβέβαιος   USD Αποστολές μη αμυντικών Κεφαλαιουχικών Αγαθών εξαιρουμένων των αεροσκαφών (μηνιαία)     -0,1%  
15:30   USD Παραγγελίες Βασικών Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) (Dec)   0,2% 0,4%  
15:30   USD Παραγγελίες Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) (Dec)   2,1% -4,3%  
15:30   USD Διαρκή με εξαίρεση την Άμυνα (μηνιαία) (Dec)     -1,4%  
15:30   USD Παραγγελίες για Βασικά Αγαθά Κεφαλαίου (εκτός άμυνας και αεροπορίας) (μηνιαία) (Dec)   0,1%    
16:00   MXN Λιανικές Πωλήσεις Μεξικού (μηνιαία) (Nov)   0,1% -1,0%  
16:00   MXN Λιανικές Πωλήσεις Μεξικού (ετήσια) (Nov)   3,3% 3,0%  
Αβέβαιος   USD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών   569K 544K  
18:00   CAD Υπόλοιπο Προϋπολογισμού (ετήσια) (Nov)     0,09B  
18:00   CAD Υπόλοιπο Προϋπολογισμού (Nov)     -1,11B  
18:00   BRL Ομοσπονδιακά Φορολογικά Έσοδα     119,42B  
19:00   EUR Σύνολο Ανέργων Γαλλίας     3.410,8K  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     825  
20:00   USD Η.Π.Α. - Συνολικός αριθμός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes     1.050  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων