Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
Συναλλαγή Τώρα
  Ώρα : 19:39 (GMT +2:00)  
13/11/2017 - 19/11/2017
 
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
00:00   AUD Ομιλία Debelle, Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας Καναδά           
01:50   JPY Δείκτης Τιμών Εταιρικών Εμπορευμάτων (ετήσια) (Oct) 3,4% 3,1% 3,0%  
01:50   JPY CGPI (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,1% 0,2%  
02:01   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία) -0,8%   1,1%  
02:10   USD Ομιλία μέλους FOMC Harker           
08:00   JPY Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια)   49,9%   45,0%
09:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Oct) 0,0% 0,4% 0,6%  
09:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Oct) 3,0%   3,4%  
10:05   CNY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος Κίνας (ετήσια) (Oct) 8,8% 9,2% 9,2%  
10:05   CNY Νέα Δάνεια Κίνας (Oct) 663,2B 780,0B 1.270,0B  
10:05   CNY Αύξηση Εκκρεμών Δανείων Κίνας (ετήσια) (Oct) 13,0% 13,1% 13,1%  
11:00   EUR Ομιλία του Constâncio της ΕΚΤ           
12:30   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 3-ετούς BTP -0,02%   0,15%  
12:30   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 7-ετούς BTP 1,21%   1,53%  
13:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Πορτογαλίας (ετήσια) (Oct) 1,4%   1,4%  
13:00   EUR ΔΤΚ Πορτογαλίας (μηνιαία) (Oct) 0,3%   0,9%  
13:00   EUR Πιστωτική Επέκταση Ελλάδας (ετήσια) (Sep) -1,5%   -1,8%  
13:50   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
14:00   INR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Oct) 3,58% 3,46% 3,28%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,643%   -0,631%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,685%   -0,687%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,672%   -0,667%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 1,240%   1,185%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 1,360%   1,300%  
19:45   JPY Ομιλία του Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας Ιαπωνίας, Kuroda           
21:00   USD Μηνιαία Δήλωση Προϋπολογισμού (Oct) -63,0B -62,0B 8,0B  
22:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις -9,2K   1,2K  
22:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις 42,6K   47,6K  
22:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου 545,2K   502,9K  
22:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις 195,8K   193,1K  
22:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις 147,1K   161,3K  
22:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις 68,9K   60,2K  
22:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις 50,9K   57,8K  
22:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις 57,0K   55,2K  
22:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις -25,1K   -20,7K  
22:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις 45,4K   51,6K  
22:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις -127,8K   -118,9K  
22:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις -11,2K   -5,7K  
22:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις 85,5K   72,1K  
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
02:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nab (Oct) 8   7  
02:30   AUD Έρευνα Επιχειρήσεων NAB (Oct) 21   14  
04:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Oct) 7,3% 7,4% 7,5%  
04:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Oct) 6,2% 6,3% 6,6%  
04:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Oct) 10,0% 10,4% 10,3%  
05:25   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα (Oct) 1,90%   1,60%  
08:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 4,30%   2,04%  
08:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 10,52%   9,01%  
08:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 3,59% 3,01% 2,60%  
08:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Oct) 2,62%   2,72%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,6% 1,6% 1,6%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,0% 0,0% 0,0%  
09:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   2,3% 2,3% 1,0%
09:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,8% 0,6% 0,6%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Oct) 1,5% 1,5% 1,5%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Oct) -0,1% -0,1% -0,1%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Oct) 0,9% 0,9% 0,9%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Oct) 1,6% 1,6% 1,6%  
10:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Oct) 0,6% 0,6% 0,6%  
10:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Oct) 1,7% 1,7% 1,7%  
10:05   USD Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Evans Του Chicago Ομιλεί           
10:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,5% 0,2% 0,5%  
10:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Oct) 1,2%   0,8%  
11:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΔΟΕ        
11:00   EUR Ιταλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,5% 0,4% 0,3%
11:00   EUR Ιταλικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   1,8% 1,7% 1,5%  
11:00   EUR Ομιλία της Lautenschlaeger της ΕΚΤ           
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,7% 2,8% 2,7%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 2,1% 2,2% 2,5%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% -0,1%
11:30   GBP Βασικός RPI (μηνιαία) (Oct) 0,1%   0,1%  
11:30   GBP Βασικός RPI (ετήσια) (Oct) 4,2% 4,2% 4,1%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 3,0% 3,1% 3,0%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% 0,3%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) 5,4% 5,2% 4,8%
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 4,6% 4,8% 8,1%
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 1,0% 1,1% 0,2%
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,3% 0,2%  
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 2,8% 2,9% 3,3%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Oct) 4,0% 4,1% 3,9%  
11:30   GBP RPI (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% 0,1%  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (ετήσια) (Q3)   2,5% 2,8% 2,9%  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (τριμηνιαία) (Q3)   0,5% 0,6% 0,3%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras -0,390%   -0,319%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras -0,415%   -0,378%  
12:00   GBP Ομιλία Carney Διοικητή της BOE           
12:00   USD Ομιλία Πρόεδρου Ομοσπονδιακής Τράπεζας Yellen           
12:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) -0,2% -0,2% -0,2%  
12:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,0% 1,0% 1,0%  
12:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Oct) 0,0% 0,0% 0,0%  
12:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Oct) 1,1% 1,1% 1,1%  
12:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Nov) 88,8 88,0 87,0  
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Nov) 18,7 20,0 17,6  
12:00   JPY Ομιλία του Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας Ιαπωνίας, Kuroda           
12:00   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
12:00   EUR ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,6% 0,6% 0,6%  
12:00   EUR ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   2,5% 2,5% 2,5%  
12:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Sep) -0,6% -0,6% 1,4%  
12:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Sep) 3,3% 3,2% 3,9%
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη ZEW 30,9 29,3 26,7  
12:35   EUR Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz -0,710%   -0,750%  
13:00   USD Αισιοδοξία Μικρών Επιχείρησεων NFIB (Oct) 103,8 104,2 103,0  
13:00   BRL Τιμής Λιανικής Βραζιλίας (μηνιαία) (Sep) 0,5% 0,4% -0,4%
13:00   BRL Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Sep) 6,4% 5,2% 3,6%  
13:40   INR Εξαγωγές Ινδίας (USD) (Oct) 23,10B   28,61B  
13:40   INR Εισαγωγές Ινδίας (USD) (Oct) 37,12B   37,60B  
13:40   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας (Oct) -14,02B -10,40B -8,98B  
15:15   USD Ομιλία του Μέλους Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς, Bullard           
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,4% 0,2% 0,4%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 2,4% 2,3% 2,2%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Oct) 2,8% 2,4% 2,6%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Oct) 0,4% 0,1% 0,4%  
15:30   EUR Ομιλία του Coeuré της ΕΚΤ           
15:55   USD Redbook (μηνιαία) -1,2%   -1,0%  
15:55   USD Redbook (ετήσια) 2,3%   2,6%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 1,045%   1,035%  
19:30   GBP Ομιλία Cunliffe, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
20:05   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Bostic           
23:35   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API 6,513M -2,200M -1,562M  
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017
Ολοήμερο   Διακοπές Bραζιλία - Ημέρα της Δημοκρατίας
01:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Nov) -1,7%   3,6%  
01:50   JPY ΑΕΠ (ετήσια) (Q3)   1,4% 1,3% 2,6%
01:50   JPY ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,3% 0,3% 0,6%  
01:50   JPY Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,2% 0,3% 0,5%  
01:50   JPY Εξωτερική Ζήτηση ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   0,5% 0,4% -0,2%
01:50   JPY Δείκτης Τιμών ΑΕΠ (ετήσια)   0,1% 0,1% -0,4%  
01:50   JPY Ιδιωτική κατανάλωση ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q3)   -0,5% -0,4% 0,7%
02:30   AUD Δείκτης Μισθών (ετήσια) (Q3) 2,0% 2,2% 1,9%  
02:30   AUD Δείκτης Τιμών Ημερομισθίου (τριμηνιαία) (Q3) 0,5% 0,7% 0,5%  
06:00   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 18,39% 16,59% 15,60%  
06:00   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Oct) 23,33% 16,00% 13,13%  
06:00   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Oct) 0,90B 1,63B 1,76B  
06:30   JPY Παραγωγικότητα (μηνιαία) (Sep) -1,5%   3,3%  
06:30   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Sep) -1,0% -1,1% -1,1%  
09:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία) (Oct) 0,1% -0,2% -0,2%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια) (Oct) 1,2% 1,1% 1,1%  
10:00   USD Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Evans Του Chicago Ομιλεί           
11:30   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (Sep) 2,2% 2,2% 2,2%
11:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Sep) 2,2% 2,1% 2,3%
11:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Oct) 1,1K 2,3K 2,6K
11:30   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Sep) 4,3% 4,3% 4,3%  
12:00   GBP Ομιλία του μέλους της MPC της ΒοΕ, Haldane           
12:00   EUR Ομιλία του Praet της ΕΚΤ           
12:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο (Sep) 26,4B   16,1B  
12:35   EUR Δημοπρασία Γερμανικού δεκαετούς Ομολόγου 0,360%   0,480%  
13:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Sep) 5,4% 4,5% 5,4%
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 4,18%   4,18%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) 3,1%   0,0%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 228,2   227,2  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 401,7   389,7  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 1.371,6   1.290,8  
15:00   GBP Ομιλία Broadbent, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,2% 0,1%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,8% 1,7% 1,7%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης CPI (Oct) 253,43   252,86  
15:30   USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,2% 1,2%
15:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,5%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 2,0% 2,0% 2,2%  
15:30   USD Δείκτης CPI, n.s.a. (Oct) 246,66 246,66 246,82  
15:30   USD Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State (Nov) 19,40 26,00 30,20  
15:30   USD Πραγματικά Κέρδη (μηνιαία) (Oct) -0,1% -0,1% -0,1%  
15:30   USD Έλεγχος Λιανικής (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,4% 0,5%
15:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,1% 1,9%
15:30   USD Πωλήσεις Λιανικής Εκτός αερίου / Αυτοκινήτων (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,3% 0,6%
17:00   USD Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) (Sep) 0,0% 0,1% 0,6%
17:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου 1,854M -2,200M 2,237M  
17:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου 0,261M   1,070M  
17:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα -1,504M   0,720M  
17:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου 0,032M   0,163M  
17:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA -0,799M -1,269M -3,359M  
17:30   USD Παραγωγή Βενζίνης -0,315M   -0,020M  
17:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης -0,463M   -0,529M  
17:30   USD Αποθέματα Βενζίνης 0,894M -0,919M -3,312M  
18:00   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κλήβελαντ (μηνιαία) (Oct) 0,3%   0,2%  
23:00   USD Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου (Sep) 12,70B   17,50B
23:00   USD Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου (Sep) -51,30B   130,20B
23:00   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Sep) 80,9B 34,6B 73,2B
23:00   USD Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων Swap, TIC (Sep) 65,10B   57,10B
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
01:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων -105,0B   -729,6B
01:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP 182,4B   -4,8B
02:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI 3,7%   4,3%  
02:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Oct) 3,7K 17,5K 26,6K
02:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Oct) 24,3K   9,3K
02:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Oct) 65,1% 65,2% 65,2%  
02:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Oct) 5,4% 5,5% 5,5%  
04:00   NZD RBNZ Κεφάλαια στο Εξωτερικό (Oct) 58,30%   57,80%  
08:30   EUR Ποσοστό Ανεργίας Γαλλίας (Q3) 9,7% 9,7% 9,5%  
10:30   HKD Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ (Oct) 3,0%   3,1%  
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Sep) 3,990B 3,420B 2,761B
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας ΕΕ (Sep) 0,47B   0,23B
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Oct) -0,3% -0,4% 1,6%  
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% -0,6%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Oct) -0,3% -0,6% 1,3%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,1% -0,7%
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion 1,536%   1,457%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-ετούς Bonos -0,022%   0,043%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 5-ετούς Bonos 0,363%   0,336%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion 3,192%   3,249%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-ετούς BTAN -0,60%   -0,39%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 5-ετούς BTAN -0,13%   -0,07%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 0,9% 0,9% 0,9%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) -0,1%   0,4%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,4% 1,4% 1,4%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,4%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (μηνιαία) (Oct) 0,1%   0,4%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (ετήσια) (Oct) 1,3%   1,5%  
12:40   GBP Δημοπρασία 10-ετούς Ομολόγου Δημοσίου 1,340%   1,317%  
13:00   IDR Απόφαση Επιτοκίου Ινδονησίας 4,25% 4,25% 4,25%  
13:00   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Nov) 3,50% 3,50% 3,50%  
13:00   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Δανείων (Nov) 5,00% 5,00% 5,00%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας 1.860K 1.895K 1.904K
15:30   USD Τιμή Εξαγωγής (μηνιαία) (Oct) 0,0% 0,4% 0,7%
15:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Oct) 0,2% 0,4% 0,8%
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 249K 235K 239K  
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων 237,75K   231,25K  
15:30   USD Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Nov) 22,7 25,0 27,9  
15:30   USD Επιχειρηματικές Συνθήκες Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Nov) 50,1   46,4  
15:30   USD Δείκτης CAPEX Philly Fed (Nov) 36,70   37,70  
15:30   USD Απασχόληση Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Nov) 22,6   30,6  
15:30   USD Νέες Παραγγελίες Philly Fed (Nov) 21,4   19,6  
15:30   USD Πληρωτέες Τιμές Philly Fed (Nov) 39,00   38,10  
15:30   CAD Αγορά Ξένων Χρεογράφων (Sep) 16,81B   9,77B
15:30   CAD Αγορές Ξένων Χρεογράφων από Καναδούς (Sep) 2,41B   12,07B
15:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Sep) 0,5% -0,3% 1,4%
15:40   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP -6K      
16:00   GBP Ομιλία Carney Διοικητή της BOE           
16:00   GBP Ομιλία Broadbent, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
16:00   GBP Ομιλία Cunliffe, Μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής           
16:10   USD Ομιλία μέλους FOMC Mester           
16:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Oct) 77,0% 76,3% 76,4%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) 0,9% 0,5% 0,4%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) 1,3% 0,6% 0,4%
16:30   USD Ομιλία μέλους FOMC Brainard           
16:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας -3,41B   -1,35B  
16:45   USD Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Bloomberg 52,1   51,5  
17:00   USD Δείκτης Αγοράς Ακινήτων NAHB (Nov) 70 68 68  
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου -18B -14B 15B  
17:30   CAD Αξιολόγηση BOC        
19:30   USD Ομιλία μέλους FOMC Kaplan           
20:00   USD Δημοπρασία δεκαετούς TIPS 0,512%   0,450%  
22:00   EUR Ομιλία του Constâncio της ΕΚΤ           
23:30   NZD Επιχειρηματικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Νέας Ζηλανδίας (Oct) 57,2   57,6
23:45   USD Ομιλία μέλους FOMC Williams           
23:45   NZD Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q3) 1,0%   1,4%  
23:45   NZD Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) (Q3) 1,0%   1,3%  
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
02:30   AUD Πωλήσεις Νέων Μοτοσικλετών (μηνιαία) (Oct) 0,0%   -0,5%  
02:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Oct) 12,50% 5,10% -11,00%  
02:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Oct) 20,90% 10,00% -1,10%  
02:30   SGD Εμπορικό Ισοζύγιο Σιγκαπούρης     5,450B  
10:30   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (Sep) 37,8B 30,2B 34,5B
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Sep) 41,8B   30,8B
13:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD 399,29B   398,74B  
13:30   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας     -0,38%  
15:00   EUR Ομιλία του διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann           
15:30   USD Άδειες Κτιρίων (Oct) 1,297M 1,247M 1,225M  
15:30   USD Άδειες Δόμησης (μηνιαία) (Oct) 5,9% 2,0% -4,5%  
15:30   USD Αρχή Ανοικοδόμησης (Oct) 1,290M 1,185M 1,135M
15:30   USD Εκκίνηση Κατοικιών, Μεταβολή (μηνιαία) (Oct) 13,7% 5,6% -3,2%
15:30   CAD Κοινός ΔΤΚ (ετήσια) 1,6%   1,5%  
15:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 0,9%   0,8%  
15:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,3% 0,3% 0,2%  
15:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Oct) 0,1% 0,1% 0,2%  
15:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Oct) 1,4% 1,4% 1,6%  
15:30   CAD Μέσος ΔΤΚ (ετήσια) 1,7%   1,8%  
15:30   CAD Ξακρισμένος ΔΤΚ (ετήσια) 1,5%   1,5%  
17:30   USD Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία) 3,3%   2,7%
17:30   USD Εβδομαδιαίο Δείκτης ECRI 145,6   145,7
18:00   USD Σύνθετος Δείκτης KC Fed (Nov) 16 20 23  
18:00   USD Κατασκευαστικός Δείκτης Ομοσπονδιακής Κάνσας (Nov) 15   20  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών 738   738  
22:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις -4,5K   -9,2K  
22:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις 39,7K   42,6K  
22:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου 596,5K   545,2K  
22:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις 195,1K   195,8K  
22:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις 152,6K   147,1K  
22:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις 69,2K   68,9K  
22:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις 47,3K   50,9K  
22:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις 62,5K   57,0K  
22:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις -28,0K   -25,1K  
22:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις 44,0K   45,4K  
22:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις -136,0K   -127,8K  
22:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις -11,9K   -11,2K  
22:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις 84,6K   85,5K  
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
03:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Oct) 5,4%   6,3%  
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
23:45   NZD FPI (μηνιαία) (Oct)     -0,2%  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων