Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
  Ώρα : 14:23 (GMT +2:00)  
15/01/2018 - 21/01/2018
 
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές ΗΠΑ - Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
01:50   JPY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος (ετήσια) 3,6% 4,0% 4,0%  
02:00   AUD Μέτρο Πληθωρισμού MI (μηνιαία) 0,1%   0,2%  
06:44   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Dec) 6,93% 12,70% 13,46%
06:44   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Dec) 17,83% 17,00% 19,22%
06:44   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Dec) -0,27B 0,64B 0,22B
08:00   JPY Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια)   48,3%   46,8%  
08:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Dec) 4,72%   6,06%  
08:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Dec) 9,16%   8,82%  
08:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Dec) 3,58% 4,00% 3,93%  
08:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Dec) 2,61%   2,61%  
12:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο (Nov) 26,3B 22,4B 18,9B  
13:00   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας (Nov) 0,49% 0,50% 0,37%
14:45   INR Εξαγωγές Ινδίας (USD) (Dec) 27,03B   26,20B  
14:45   INR Εισαγωγές Ινδίας (USD) (Dec) 41,91B   40,02B  
14:45   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας (Dec) -14,88B -13,00B -13,83B  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,543%   -0,557%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,569%   -0,571%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,542%   -0,560%  
20:15   GBP Ομιλία του μέλους της MPC, Tenreyro           
23:00   NZD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nzier (Q4) -12%   5%  
23:00   NZD Παραγωγικότητα (Q4) 92,8%   91,3%  
23:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (ετήσια) (Dec) 3,3%   4,3%
23:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (μηνιαία) (Dec) 0,5%   1,3%
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
01:50   JPY CGPI (μηνιαία) (Dec) 0,2% 0,4% 0,5%
01:50   JPY Δείκτης Τιμών Εταιρικών Εμπορευμάτων (ετήσια) (Dec) 3,1% 3,2% 3,6%
02:30   AUD Πωλήσεις Νέων Μοτοσικλετών (μηνιαία) (Dec) 4,5%   0,1%  
04:00   NZD RBNZ Κεφάλαια στο Εξωτερικό (Dec) 58,00%   57,70%  
06:30   JPY Δείκτης Δραστηριότητας Τριτογενούς Παραγωγής (μηνιαία) 1,1% 0,4% 0,2%
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 1,7% 1,7% 1,7%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec) 0,6% 0,6% 0,6%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Dec) 0,8% 0,8% 0,8%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Dec) 1,6% 1,6% 1,6%  
09:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Dec) -0,3%   0,5%  
09:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Dec) 1,8%   3,3%  
09:15   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα (Dec) 7,90%   9,80%  
09:45   EUR Γαλλικός Κυβερνητικός Προϋπολογισμός (Nov) -84,7B   -77,2B  
11:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec) 0,4% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 0,9% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Dec) 0,3% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Dec) 1,0% 1,0% 1,0%  
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Nov) 4,830B 5,220B 4,988B
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας ΕΕ (Nov) 0,24B   0,70B
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 2,5% 2,6% 2,7%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec) 0,3% 0,2% 0,2%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Dec) 2,5% 2,3% 2,2%  
11:30   GBP Βασικός RPI (μηνιαία) (Dec) 0,8%   0,1%  
11:30   GBP Βασικός RPI (ετήσια) (Dec) 4,2%   4,0%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 3,0% 3,0% 3,1%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec) 0,4% 0,4% 0,3%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) 5,1%   5,4%
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec) 0,1% 0,4% 1,6%
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Dec) 4,9% 5,4% 7,3%  
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec) 0,4% 0,3% 0,4%
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Dec) 3,3% 2,9% 3,1%
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Dec) 4,1% 3,9% 3,9%  
11:30   GBP RPI (μηνιαία) (Dec) 0,8% 0,6% 0,2%  
11:30   ZAR Παραγωγή Χρυσού (ετήσια) (Nov) -8,3%   -0,5%
11:30   ZAR Παραγωγή Ορυχείων (Nov) 6,5% 4,9% 5,2%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras -0,402%   -0,375%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras -0,459%   -0,407%  
15:30   USD Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State (Jan) 17,70 18,00 19,60
16:20   NZD Δείκτης Τιμών GlobalDairyTrade 4,9%   2,2%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 1,430%   1,430%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 1,600%   1,575%  
19:00   CHF Ομιλία Πρόεδρου της SNB Thomas Jordan        
20:00   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 1,295%   1,280%  
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
01:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Jan) 1,8%   3,6%  
01:50   JPY Βασικές Παραγγελίες Μηχανημάτων (ετήσια) (Nov) 4,1% -0,7% 2,3%  
01:50   JPY Παραγγελίες Βασικών Μηχανημάτων (μηνιαία) (Nov) 5,7% -1,4% 5,0%  
02:00   NZD Δείκτης Τιμών Χονδρικής Πώλησης (Αναλωσίμων) ANZ (μηνιαία) -2,2%   -0,9%  
02:30   AUD Στεγαστικά Δάνεια (μηνιαία) (Nov) 2,1% 0,1% -0,6%  
02:30   AUD Επενδύσεις Οικιακής Χρηματοδότησης (μηνιαία) (Nov) 1,5%   1,6%  
02:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Dec) -5,00% -4,50% 8,60%
02:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Dec) 3,10% 8,70% 9,10%  
02:45   SGD Εμπορικό Ισοζύγιο Σιγκαπούρης 5,030B   4,350B  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 0,9% 0,9% 0,9%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec) 0,5%   -0,1%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec) 0,4% 0,4% 0,1%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Dec) 1,4% 1,4% 1,4%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (μηνιαία) (Dec) 0,4%   0,1%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (ετήσια) (Dec) 1,3%   1,5%  
12:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού τριακονταετούς Ομολόγου 1,280%   1,200%  
13:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Nov) 8,2% 3,1% 3,5%
13:30   INR Προσφορά Χρήματος Μ3 Ινδίας 10,7%   10,5%  
13:45   GBP Ομιλία του μέλους της MPC της ΒοΕ, Saunders           
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 4,33%   4,23%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) 4,1%   8,3%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 249,2   242,7  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 406,3   390,2  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 1.314,0   1.259,2  
15:55   USD Redbook (ετήσια) 2,6%   3,4%  
15:55   USD Redbook (μηνιαία) -0,3%   0,1%  
16:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Dec) 77,9% 77,3% 77,2%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Dec) 0,9% 0,4% -0,1%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Dec) 0,1% 0,3% 0,3%
16:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας 1,86B   -0,07B  
17:00   USD Δείκτης Αγοράς Ακινήτων NAHB (Jan) 72 73 74  
17:00   CAD Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής Της BOC        
17:00   CAD Δήλωση Επιτοκίου της BoC        
17:00   CAD Απόφαση Επιτοκίου 1,25% 1,25% 1,00%  
18:15   CAD Ομιλία Poloz Διοικητή της BOC           
21:00   USD Μπεζ Βιβλίο        
22:00   USD Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Evans Του Chicago Ομιλεί           
22:15   USD Ομιλία μέλους FOMC Kaplan           
23:00   USD Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου (Nov) -18,80B   -22,30B
23:00   USD Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου (Nov) 33,80B 31,30B 152,90B
23:00   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Nov) 57,5B 50,1B 26,2B
23:00   USD Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων Swap, TIC (Nov) 41,40B   10,90B
23:30   USD Ομιλία μέλους FOMC Mester           
23:35   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API -5,121M -3,600M -11,190M  
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
01:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων 953,5B   186,6B
01:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP 498,7B   598,7B
02:00   AUD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών HIA (μηνιαία) 0,7%   1,6%  
02:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI 3,7%   3,7%  
02:01   GBP Ισοζύγιο Τιμών Ακινήτων RICS (Dec) 8%   1%  
02:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Dec) 34,7K 9,0K 63,6K
02:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Dec) 15,1K   43,6K
02:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Dec) 65,7% 65,4% 65,5%
02:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Dec) 5,5% 5,4% 5,4%  
03:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Dec) 5,3%   5,1%  
05:45   JPY Δημοπρασία 30-ετούς JGB 0,832%   0,848%  
06:30   JPY Παραγωγικότητα (μηνιαία) (Nov) 0,0%   0,2%  
06:30   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Nov) 0,5% 0,6% 0,6%  
09:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Dec) 7,2% 7,1% 7,2%  
09:00   CNY ΑΕΠ Κίνας (ετήσια) (Q4) 6,8% 6,7% 6,8%  
09:00   CNY ΑΕΠ Κίνας (τριμηνιαία) (Q4) 1,6% 1,6% 1,7%  
09:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Dec) 6,2% 6,0% 6,1%  
09:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Dec) 9,4% 10,1% 10,2%  
10:00   EUR Ομιλία του διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann           
10:30   HKD Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ (Dec) 2,9%   3,0%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion 2,098%   2,170%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού τριακονταετούς Obligacion 2,691%   2,874%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 5-ετούς Bonos 0,324%   0,356%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-ετούς BTAN -0,24%   -0,60%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 5-ετούς BTAN 0,10%   -0,13%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 7-ετούς ΟΑΤ 0,23%   -0,14%  
12:35   GBP Δημοπρασία 5-ετούς Ομολόγου Δημοσίου 0,993%   0,889%  
13:25   IDR Απόφαση Επιτοκίου Ινδονησίας 4,25% 4,25% 4,25%  
13:25   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Jan) 3,50% 3,50% 3,50%  
13:25   IDR Ρυθμός Διευκόλυνσης Δανείων (Jan) 5,00% 5,00% 5,00%  
13:25   IDR Δάνεια (ετήσια) (Dec) 8,35%   7,47%  
13:30   EUR Τρέχων Λογαριασμός Πορτογαλίας (USD) (Nov) 1,140B   0,931B  
14:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
15:20   ZAR Απόφαση Επιτοκίου Νότιας Αφρικής (Jan) 6,75% 6,75% 6,75%  
15:20   ZAR Πρωτεύουσα Τιμή (Jan) 10,25%   10,25%  
15:30   USD Άδειες Κτιρίων (Dec) 1,302M 1,290M 1,303M  
15:30   USD Άδειες Δόμησης (μηνιαία) (Dec) -0,1%   -1,0%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας 1.952K 1.900K 1.876K
15:30   USD Αρχή Ανοικοδόμησης (Dec) 1,192M 1,275M 1,299M
15:30   USD Εκκίνηση Κατοικιών, Μεταβολή (μηνιαία) (Dec) -8,2%   3,0%
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 220K 250K 261K  
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων 244,50K   250,75K  
15:30   USD Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Jan) 22,2 25,0 27,9
15:30   USD Επιχειρηματικές Συνθήκες Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Jan) 42,2   52,7
15:30   USD Δείκτης CAPEX Philly Fed (Jan) 36,20   38,50
15:30   USD Απασχόληση Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Jan) 16,8   19,7
15:30   USD Νέες Παραγγελίες Philly Fed (Jan) 10,1   28,2
15:30   USD Πληρωτέες Τιμές Philly Fed (Jan) 32,90   27,80
15:30   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP -7,1K   59,2K  
16:30   EUR Ομιλία του Coeuré της ΕΚΤ           
16:45   USD Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Bloomberg 53,8   53,5  
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου -183B -199B -359B  
18:00   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου -6,861M -3,536M -4,948M  
18:00   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου 0,058M   0,152M  
18:00   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα -4,184M   -2,395M  
18:00   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου -0,215M   -0,301M  
18:00   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA -3,887M 0,086M 4,254M  
18:00   USD Παραγωγή Βενζίνης 0,185M   -0,157M  
18:00   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης 0,084M   -0,769M  
18:00   USD Αποθέματα Βενζίνης 3,620M 3,426M 4,135M  
20:00   USD Δημοπρασία δεκαετούς TIPS 0,548%   0,512%  
23:30   NZD Επιχειρηματικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Νέας Ζηλανδίας (Dec) 51,2   57,7  
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
09:00   EUR Γερμανικός PPI (μηνιαία) (Dec) 0,2% 0,2% 0,1%  
09:00   EUR Γερμανικός PPI (ετήσια) (Dec) 2,3% 2,3% 2,5%  
10:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec) 0,2%   0,6%  
10:15   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Dec) 1,8%   1,8%  
10:15   IDR Πωλήσεις Αυτοκινήτων Ινδονησίας (ετήσια) (Dec) -2,00%   -4,60%  
11:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΔΟΕ        
11:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ισπανίας -1,62B   -2,10B  
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (Nov) 32,5B   30,3B
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Nov) 37,8B   35,4B
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Dec) 1,3% 3,0% 1,5%  
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (μηνιαία) (Dec) -1,6% -0,8% 1,1%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Dec) 1,4% 3,0% 1,5%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec) -1,5% -0,6% 1,0%
12:10   EUR Πιστωτική Επέκταση Ελλάδας (ετήσια) (Nov) -1,6%   -1,5%  
13:30   INR Αύξηση Τραπεζικών Δανείων Ινδίας 11,1%   10,7%  
13:30   INR Ανάπτυξη Καταθέσεων 4,5%   4,0%  
13:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD 413,83B   411,12B  
15:30   CAD Αγορά Ξένων Χρεογράφων (Nov) 19,56B   20,77B
15:30   CAD Αγορές Ξένων Χρεογράφων από Καναδούς (Nov) -4,59B   16,56B
15:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Nov) 3,4% 2,0% -0,6%
17:00   USD Michigan 5-ετείς Προσδοκίες Πληθωρισμού (Jan)   2,50%   2,40%  
17:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, τελικό (Jan)   84,8 90,6 84,3  
17:00   USD Δείκτης Συναισθημάτων Καταναλωτή Michigan (Jan)   94,4 97,0 95,9  
17:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, πρώιμο (Jan)   109,2 115,5 113,8  
17:00   USD Προσδοκίες Πληθωρισμού Michigan (Jan)   2,8%   2,7%  
17:30   USD Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία) 4,5%   3,3%  
17:30   USD Εβδομαδιαίο Δείκτης ECRI 150,3   147,6  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών 747   752  
20:00   USD FOMC Member Quarles Speaks           
22:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις 26,2K   25,5K  
22:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις 61,2K   62,3K  
22:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου 707,8K   657,6K  
22:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις 211,7K   203,3K  
22:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις 122,5K   77,4K  
22:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις 37,2K   38,0K  
22:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις 17,6K   17,5K  
22:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις 46,8K   29,8K  
22:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις -21,1K   -21,9K  
22:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις 10,1K   5,5K  
22:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις -119,4K   -125,5K  
22:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις -8,0K   -11,0K  
22:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις 139,5K   144,7K  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων