Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
  Ώρα : 13:53 (GMT +3:00)  
17/09/2018 - 23/09/2018
 
Φίλτρα
 
Αναζήτηση: 
 
ltr
0
Ώρα:
Σημασία:
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Ιαπωνία - Ημέρα Σεβασμού Ηλικιωμένων
02:01   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία) 0,7%   -2,3%  
03:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (ετήσια) (Aug) 5,00%   11,00%
03:30   SGD Εξαγωγές Εκτός Πετρελαίου (μηνιαία) (Aug) 0,40% 0,20% 3,60%
03:30   SGD Εμπορικό Ισοζύγιο Σιγκαπούρης 6,760B   2,720B
07:00   IDR Αύξηση Εξαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Aug) 4,15% 10,03% 19,33%  
07:00   IDR Αύξηση Εισαγωγών Ινδονησίας (ετήσια) (Aug) 24,65% 26,53% 31,56%  
07:00   IDR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδονησίας (Aug) -1,02B -0,68B -2,03B  
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Jul) 5,676B 4,820B 5,174B
11:00   EUR Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας ΕΕ (Jul) 2,68B   1,62B
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 1,0% 1,0% 1,0%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug) 0,2% 0,2% -0,3%
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 2,0% 2,0% 2,0%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug) 0,2% 0,2% -0,3%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (ετήσια) (Aug) 1,9%   2,1%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτός Καπνού (μηνιαία) (Aug) 0,2%   -0,3%  
13:00   EUR Μηνιαία Έκθεση της γερμανικής Buba        
14:15   EUR Ομιλία του Praet της ΕΚΤ           
14:30   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
14:30   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας (Jul) 0,57%   3,29%  
15:30   USD Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State (Sep) 19,00 23,20 25,60  
15:30   CAD Αγορά Ξένων Χρεογράφων (Jul) 12,65B 4,35B 10,30B
15:30   CAD Αγορές Ξένων Χρεογράφων από Καναδούς (Jul) 13,13B   11,25B
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,551%   -0,618%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,556%   -0,550%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,586%   -0,596%  
16:00   EUR Ομιλία του Mersch της ΕΚΤ           
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 2,125%   2,110%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 2,290%   2,265%  
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018
04:30   AUD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (τριμηνιαία) (Q2) -0,7% -0,7% -0,7%  
04:30   AUD Πρακτικά Συνεδρίασης Νομισματικής Πολιτικής        
06:00   NZD RBNZ Κεφάλαια στο Εξωτερικό (Aug) 56,10%   56,50%  
11:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή Ιταλίας (ετήσια) (Jul) 2,9% 1,4% 1,4%
11:00   EUR Ιταλική Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) -1,0% -0,4% 0,3%
11:15   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
11:22   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (ετήσια) (Jul) 2,8%   2,0%
11:22   EUR Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (μηνιαία) (Jul) -2,3%   -1,5%
11:24   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (ετήσια) (Jul) 2,90%   4,70%
11:24   EUR Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (μηνιαία) (Jul) -1,00%   -0,30%
11:30   HKD Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ (Aug) 2,8%   2,8%  
11:40   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-μηνιαίου Letras -0,487%   -0,521%  
12:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz -0,540%   -0,610%
12:47   IDR Πωλήσεις Αυτοκινήτων Ινδονησίας (ετήσια) (Aug) 5,10%   25,90%  
15:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 0,9% 0,6% 1,3%
15:55   USD Redbook (ετήσια) 5,4%   6,3%  
15:55   USD Redbook (μηνιαία) 0,3%   0,8%  
17:00   USD Δείκτης Αγοράς Ακινήτων NAHB (Sep) 67 66 67  
Αβέβαιος   NZD Δείκτης Τιμών GlobalDairyTrade -1,3%   -0,7%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 2,020%   1,975%  
23:00   USD Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου (Jul) 18,90B   -48,60B  
23:00   USD Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου (Jul) 52,20B   189,70B
23:00   USD Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC (Jul) 74,8B 65,1B -36,5B  
23:00   USD Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων Swap, TIC (Jul) 56,60B   -51,40B  
23:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API 1,250M   -8,636M  
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
00:00   NZD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Q3) 103,5   108,6  
01:45   NZD Τρέχων Λογαριασμός (ετήσια) (Q2) -9,54B -8,09B -7,91B  
01:45   NZD Τρέχων Λογαριασμός (τριμηνιαία) (Q2) -1,62B -1,32B 0,18B  
01:45   NZD Τρέχων Λογαριασμός ως % του ΑΕΠ (Q2) -3,30% -2,80% -2,80%  
02:50   JPY Εποχικά Σταθμισμένο Εμπορικό Ισοζύγιο -0,19T -0,14T -0,10T
02:50   JPY Εξαγωγές (ετήσια) (Aug) 6,6% 5,6% 3,9%  
02:50   JPY Εισαγωγές (ετήσια) (Aug) 15,4% 14,9% 14,6%  
02:50   JPY Εμπορικό Ισοζύγιο (Aug) -445B -469B -232B  
03:30   AUD Δείκτης Leading Index Wmi (μηνιαία) 0,1%   0,0%  
04:30   AUD Ομιλία Kent, Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας Καναδά           
06:00   JPY BoJ Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής (ετήσια)        
06:00   JPY Απόφαση Επιτοκίου -0,10% -0,10% -0,10%  
08:45   CHF SECO Οικονομικές Προβλέψεις        
Αβέβαιος   JPY Συνέντευξη Τύπου BOJ           
11:00   GBP Ομιλία του μέλους της MPC της ΒοΕ, Haldane           
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (Jul) 21,3B   23,8B
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Jul) 31,9B   28,8B
11:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug) 0,0% 0,1% 0,6%  
11:00   ZAR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 4,2% 4,3% 4,3%  
11:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Aug) 4,9% 5,2% 5,1%  
11:00   ZAR ΔΤΚ Νότιας Αφρικής (μηνιαία) (Aug) -0,1% 0,2% 0,8%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 2,1% 1,8% 1,9%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Aug) 0,1% 0,2% 0,1%  
11:30   GBP Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Aug) 2,1% 2,1% 2,3%
11:30   GBP Βασικός RPI (ετήσια) (Aug) 3,4%   3,3%  
11:30   GBP Βασικός RPI (μηνιαία) (Aug) 0,9%   0,1%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug) 0,7% 0,5% 0,0%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug) 2,7% 2,4% 2,5%  
11:30   GBP CPIH (ετήσια) 2,1%   2,3%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) 3,1% 2,9% 3,2%
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Aug) 0,5% 0,4% 0,5%  
11:30   GBP Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Aug) 8,7% 9,1% 10,3%
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Aug) 0,2% 0,2% 0,0%  
11:30   GBP Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Aug) 2,9% 2,9% 3,1%  
11:30   GBP Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) (Aug) 3,5% 3,2% 3,2%  
11:30   GBP RPI (μηνιαία) (Aug) 0,9% 0,6% 0,1%  
12:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού δεκαετούς Ομολόγου 0,490%   0,330%  
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 4,88%   4,84%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) 1,6%   -1,8%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 234,2   233,5  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 342,7   337,4  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 917,1   884,3  
15:30   USD Άδειες Κτιρίων (Aug) 1,229M 1,310M 1,311M  
15:30   USD Άδειες Δόμησης (μηνιαία) (Aug) -5,7% -0,1% 1,5%  
15:30   USD Τρέχων Λογαριασμός (Q2) -101,5B -103,5B -121,7B
15:30   USD Εκκίνηση Κατοικιών, Μεταβολή (μηνιαία) (Aug) 9,2% 5,8% -0,3%
15:30   USD Αρχή Ανοικοδόμησης (Aug) 1,282M 1,235M 1,174M
17:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου -2,057M -2,741M -5,296M  
17:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου -0,106M   -0,443M  
17:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα -1,250M   -1,242M  
17:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου -0,079M   0,097M  
17:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA 0,839M 0,651M 6,163M  
17:30   USD Παραγωγή Βενζίνης -0,114M   0,169M  
17:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης 0,495M   0,206M  
17:30   USD Αποθέματα Βενζίνης -1,719M -0,104M 1,250M  
17:30   EUR Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi           
18:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας -1,477B   -0,858B  
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Ολοήμερο   Διακοπές Ινδίες - Moharram
00:00   BRL Απόφαση Επιτοκίου Βραζιλίας 6,50% 6,50% 6,50%  
01:45   NZD ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2) 1,0% 0,8% 0,5%  
01:45   NZD Ετήσιο ΑΕΠ (ετήσια) (Q2) 2,8% 2,5% 2,6%
01:45   NZD Μέσο Ετήσιο ΑΕΠ (Q2) 2,7% 2,7% 2,7%  
01:45   NZD Δαπάνες ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2) 1,2% 0,7% 0,4%
04:30   AUD Δελτίο RBA        
09:00   CHF Εμπορικό Ισοζύγιο (Aug) 2,134B 2,410B 2,214B
10:30   CHF Απόφαση Επιτοκίου -0,75% -0,75% -0,75%  
10:30   CHF Αξιολόγηση Νομισματικής Πολιτικής της SNB           
11:05   EUR Τρέχουσες Συναλλαγές Ελλάδας (ετήσια) (Jul) 1,577B   0,210B  
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (ετήσια) (Aug) 3,5% 2,5% 4,0%
11:30   GBP Βασικές Πωλήσεις Λιανικής (μηνιαία) (Aug) 0,3% -0,2% 1,1%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Aug) 3,3% 2,3% 3,8%
11:30   GBP Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Aug) 0,3% -0,1% 0,9%
11:30   HKD ΔΤΚ Χονγκ-Κονγκ (ετήσια) (Aug) 2,30%   2,40%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion 1,493%   1,432%  
11:50   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 3-ετούς Bonos -0,061%   -0,149%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-ετούς BTAN -0,37%   -0,44%  
12:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 5-ετούς BTAN 0,14%   0,01%  
12:00   EUR Ομιλία του Praet της ΕΚΤ           
12:45   GBP Δημοπρασία 10-ετούς Ομολόγου Δημοσίου 1,596%   1,458%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας   1.705K 1.696K  
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας   210K 204K  
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων     208,00K  
15:30   USD Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia (Sep)   17,0 11,9  
15:30   USD Επιχειρηματικές Συνθήκες Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Sep)     38,8  
15:30   USD Δείκτης CAPEX Philly Fed (Sep)     27,10  
15:30   USD Απασχόληση Ομοσπονδιακής Τράπεζας Φιλαδέλφειας (Sep)     14,3  
15:30   USD Νέες Παραγγελίες Philly Fed (Sep)     9,9  
15:30   USD Πληρωτέες Τιμές Philly Fed (Sep)     55,00  
15:30   CAD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP     11,6K  
16:00   MXN Συνολική Ζήτηση (τριμηνιαία) (Q2)     3,70%  
16:00   MXN Συνολική Ζήτηση (ετήσια) (Q2)   3,10% 2,40%  
16:00   MXN Ιδιωτική Κατανάλωση Μεξικού (τριμηνιαία) (Q2)     1,50%  
16:00   MXN Ιδιωτική Κατανάλωση Μεξικού (ετήσια) (Q2)     2,60%  
16:00   ZAR Απόφαση Επιτοκίου Νότιας Αφρικής (Sep)   6,50% 6,50%  
16:00   ZAR Πρωτεύουσα Τιμή (Sep)   10,00% 10,00%  
17:00   USD Υφιστάμενες Πωλήσεις Κατοικίας (μηνιαία) (Aug)   0,3% -0,7%  
17:00   USD Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών (Aug)   5,35M 5,34M  
17:00   EUR Εμπιστοσύνη Καταναλωτή (Sep)     -2,0 -1,9  
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου   84B 69B  
18:15   EUR Ομιλία του διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας Weidmann           
20:00   USD Δημοπρασία δεκαετούς TIPS     0,762%  
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
01:45   NZD Εξωτερική Μετανάστευση & Επισκέπτες (Aug)     1,40%  
01:45   NZD Μόνιμη / Μακροπρόθεσμη Μετανάστευση (Aug)     4.720  
01:45   NZD Αφίξεις Επισκεπτών (μηνιαία)     0,6%  
02:30   JPY Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug)   0,9% 0,8%  
02:30   JPY Εθνικός ΔΤΚ (μηνιαία)     0,3%  
02:30   JPY Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug)     0,9%  
02:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων     297,6B  
02:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP     -1.063,2B  
03:30   JPY Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Sep)     53,1 52,5  
06:00   NZD Δαπάνες Πιστωτικής Κάρτας (ετήσια)     3,2%  
07:30   JPY Δείκτης Δραστηριοτήτων Όλων Των Κλάδων Βιομηχανίας (μηνιαία)   0,2% -0,8%  
09:45   EUR Γαλλικό ΑΕΠ (ετήσια)   1,7% 1,7%  
09:45   EUR Γαλλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2)   0,2% 0,2%  
10:00   EUR Γαλλικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών (Sep)     53,3 53,5  
10:00   EUR French Markit Composite PMI (Sep)     54,7 54,9  
10:15   EUR Γαλλικές Υπηρεσίες Δείκτη Υπεύθυνου Προμηθειών (Sep)     55,2 55,4  
10:30   EUR Γερμανικός Σύνθετος PMI (Sep)     55,4 55,6  
10:30   EUR Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Sep)     55,7 55,9  
10:30   EUR Γερμανικές Υπηρεσίες Δείκτη Διαχειριστή Προμηθειών (Sep)     55,1 55,0  
11:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ισπανίας     -2,45B  
11:00   EUR Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Sep)     54,4 54,6  
11:00   EUR Σύνθετος PMI Markit (Sep)   54,4 54,5  
11:00   EUR Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Sep)     54,4 54,4  
11:30   GBP Καθαρός Δανεισμός Δημοσίου Τομέα (Aug)   2,85B -2,87B  
11:30   GBP Καθαρές Ταμειακές Απαιτήσεις Δημόσιου Τομέα (Aug)     -19,233B  
13:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός Πορτογαλίας (USD) (Jul)     -1,678B  
14:00   GBP Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της ΤτΑ        
14:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD     399,28B  
15:00   BRL CPI Μέσου του Μήνα (μηνιαία) (Sep)   0,17% 0,13%  
15:00   BRL CPI Μέσου του Μήνα (ετήσια) (Sep)   4,37% 4,30%  
15:30   CAD Κοινός ΔΤΚ (ετήσια)     1,9%  
15:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug)     0,2%  
15:30   CAD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug)     1,6%  
15:30   CAD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul)   0,6% -0,1%  
15:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Aug)   -0,1% 0,5%  
15:30   CAD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Aug)   2,8% 3,0%  
15:30   CAD Μέσος ΔΤΚ (ετήσια)     2,0%  
15:30   CAD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul)   0,4% -0,2%  
15:30   CAD Ξακρισμένος ΔΤΚ (ετήσια)     2,1%  
16:00   MXN Λιανικές Πωλήσεις Μεξικού (ετήσια) (Jul)   2,9% 3,7%  
16:00   MXN Λιανικές Πωλήσεις Μεξικού (μηνιαία) (Jul)   0,0% 0,0%  
16:45   USD PMI Κατασκευών (Sep)     55,1 54,7  
16:45   USD Σύνθετος PMI Markit       54,7  
16:45   USD Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Sep)     54,9 54,8  
17:30   USD Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία)        
17:30   USD Εβδομαδιαίο Δείκτης ECRI     148,0  
18:00   BRL CAGED Θέσεις Εργασίας Καθαρού Μισθού     47,32K  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     867  
22:30   GBP CFTC GBP θεωρητικές καθαρές θέσεις     -61,2K  
22:30   USD CFTC Copper θεωρητικές καθαρές θέσεις     -8,9K  
22:30   USD CFTC Καθαρές Θεωρητικές Θέσεις Αργού Πετρελαίου     543,8K  
22:30   USD CFTC Gold θεωρητικές καθαρές θέσεις     -7,6K  
22:30   USD CFTC S&P 500 θεωρητικές καθαρές θέσεις     122,2K  
22:30   USD CFTC Silver θεωρητικές καθαρές θέσεις     -27,4K  
22:30   CAD CFTC CAD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -26,9K  
22:30   MXN CFTC MXN θεωρητικές καθαρές θέσεις     14,5K  
22:30   CHF CFTC CHF θεωρητικές καθαρές θέσεις     -35,4K  
22:30   AUD CFTC AUD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -44,3K  
22:30   JPY CFTC JPY θεωρητικές καθαρές θέσεις     -53,9K  
22:30   NZD CFTC NZD θεωρητικές καθαρές θέσεις     -22,6K  
22:30   EUR CFTC EUR θεωρητικές καθαρές θέσεις     11,2K  
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
Αβέβαιος   USD Σύνοδος του ΟΠΕΚ           
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων